Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ bảy - 04/05/2019 00:52 322 0
Sáng ngày 04/5/2019, tại Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đồng chủ trì Hội nghị.
1
Quang cảnh Hội nghị
Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung hết sức cụ thể, trong đó, xác định rõ các khâu đột phá. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác chỉ đạo, phát hiện, tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được quan tâm, thực hiệu hiệu quả. Thông qua đó, đã có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới...

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các địa phương, đơn vị trong những năm qua vẫn còn một số hạn chế, như: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung đăng ký tu dưỡng, làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” gương Bác chưa thật sự rõ nét, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương, đơn vị; công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội; công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt, việc tốt” chưa được đầu tư nhiều, từ đó, chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội về những việc làm tốt, chưa thật sự lan tỏa mạnh mẽ từ điển hình ra diện rộng; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, do đó, một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và năm 2020 cần thực hiện, cụ thể:

Một là, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới; tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, học tập chuyên đề hằng năm, trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XII và đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra; chú trọng việc làm theo của cá nhân gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên.

Hai là, quyết liệt, tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bảo vệ quyền lợi của nhân dân trên tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Ba là, tiếp tục thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, như: Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Quan tâm xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số: 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân.

Bốn là, thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Năm là, gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước.

Sáu là, tiếp tục làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

Hoàng Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây