Lựa chọn khâu đột phá để tổ chức thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư - 17/04/2019 20:33 345 0

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

5

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Ngày 17-4, tại Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì Hội nghị. 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC TỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức. 

Để triển khai thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung hết sức cụ thể, trong đó, xác định rõ khâu đột phá. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tinh thần quyết liệt nêu trên của các cấp ủy đã có những tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc được xếp trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt của 2018 (năm 2017 trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt chỉ có 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc), trong đó Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu cả nước cả 2 năm 2017, 2018.

Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiểu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí. Từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp.

Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05 và phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả và xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo của công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.

Có thể khẳng định, đạt được những kết quả thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 như trên là do các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên ở đơn vị để tập trung giải quyết; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

NHỮNG KINH NGHIỆM THIẾT THỰC CHIA SẺ TẠI HỘI NGHỊ

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hà Nội luôn chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 rất cụ thể, thiết thực, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như tại huyện Đan Phượng, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí như đường có hoa, nhà có số, cán bộ nâng tầm, Nhân dân đồng thuận. Công an Thành phố cũng triển khai các chuyên đề, mô hình trong chủ động nắm tình hình, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng có những mô hình thiết thực, cụ thể, như xây dựng các tuyến đường nở hoa, phong trào thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn an toàn giao thông...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Hà Nội luôn chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 rất cụ thể, thiết thực, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng: Hà Nội luôn chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 rất cụ thể, thiết thực, nhất là trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Thành ủy Hà Nội cũng luôn chú trọng công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên Thành ủy Hà Nội triển khai 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trong đó có nội dung về thực hiện Chỉ thị số 05. Mặc dù là năm đầu tiên tổ chức, song giải báo chí đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân với hàng ngàn bài dự thi, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc thực hiện 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắk Cạn cho biết, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch về tổ chức sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Kết quả bước đầu, đã phát huy tốt hơn tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Khắc phục tình trạng tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm khuyết điểm mang tính hình thức, chiếu lệ; các biểu hiện thiếu tự giác và thiếu trung thực, bao che, nể nang trong sinh hoạt của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hiện nay.

Đồng chí Hoàng Duy Trinh: Tỉnh ủy Bắk Cạn đã ban hành Kế hoạch về tổ chức sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh: Tỉnh ủy Bắc Cạn đã ban hành Kế hoạch về tổ chức sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Qua các bước tiến hành “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, có 262/262 đồng chí cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo thuộc diện ban thường vụ cấp huyện và tương đương quản lý đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo đúng yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn theo từng giai đoạn, từng cương vị công tác. Từ đó, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân và đưa ra hướng khắc phục. Đã có 12/262 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị kiểm điểm sâu những khuyết điểm, hạn chế đã xảy ra sai sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo đồng chí Lê Thị Hoài Chung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, một trong những giải pháp hết sức quan trọng trong việc góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 là giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm. Theo đó, cán bộ, đảng viên tăng cường bám nắm cơ sở, tham mưu, giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ địa phương, cán bộ đi cơ sở có báo cáo cụ thể...

Người đứng đầu cần nghiêm túc thực hiện yêu cầu tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, có biện pháp giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm. Cụ thể, trong năm 2018 -2019, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt hơn 1.000 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở nhằm thảo luận, trao đổi thông tin hai chiều; định kỳ bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tổ chức diễn đàn đối thoại với nhân dân, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân.. Hàng tuần,vào chiều thứ 2 Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo thông tin dư luận xã hội và những vấn đề báo chí nêu, để nắm bắt và kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc). 

Trong mối quan hệ với nhân dân, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân. Ngay sau khi có Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Từ tháng 4/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp dành 1 ngày (ngày 5 hàng tháng) để tiếp dân và chỉ đạo các đồng chí Bí thư huyện, xã trực tiếp lên lịch tiếp dân. Từ đó, góp phần nhân lên niềm tin của nhân dân với Đảng.

CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ 05

Từ thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị tại 05 các địa phương, đơn vị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai, từ đó nêu lên những giải pháp triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.     

Phân tích bối cảnh truyền thông trong tình hình mới, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước cho rằng ngoài hình thức tuyên truyền thông thường, trong thời đại công nghệ 4.0, việc tuyên truyền về tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng cần phải được triển khai rộng rãi trên các kênh truyền thông như: mạng xã hội, you tube…  Các điển hình, bài học và kinh nghiệm học và làm theo Bác cần phải được phát sóng nhiều hơn trên các phương tiện thông tin truyền thông, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đồng chí Lê Hoài Trung: Việc tuyên truyền về tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng cần phải được triển khai rộng rãi trên các kênh truyền thông như: mạng xã hội, Youtube…
Đồng chí Lê Hoài Trung: Việc tuyên truyền về tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng cần phải được triển khai rộng rãi trên các kênh truyền thông như: mạng xã hội, Youtube…

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới việc tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo triển khai tốt hơn đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chỉ thị.

Đồng tình với các ý kiến của các đồng chí đã phát biểu trước, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng: Hiện nay, dù công tác tuyên truyền các tấm gương, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 đã được đẩy mạnh, tuy nhiên so với mặt bằng chung thì chưa tương xứng. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các báo, đài Trung ương và các địa phương tăng cường tuyên truyên, xây dựng các điển hình, mô hình, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị, để nhân rộng cái tốt, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”… Từ đó động viên, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị, cần sưu tầm, biên tập các lời dạy của Bác thành các tài liệu nhỏ, gọn, theo các chủ đề cụ thể để đẩy mạnh việc tuyên truyền việc học và làm theo Bác. Trong chương trình tại các nhà trường, cần giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng kiến nghị, cần khắc phục bằng được bệnh thành tích, bình xét thi đua cuối năm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương. Thực hiện nghiêm túc việc phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư ít nhất mỗi năm một lần để lắng nghe ý kiến của người dân.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua. Việc ban hành hướng dẫn, kế hoạch, tổ chức học tập chuyên đề hằng năm, tổ chức giao ban định kỳ... một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời,tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương, đơn vị; góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, thiết thực được duy trì và phát huy hiệu quả; nhiều điển hình tập thể, cá nhân được phát hiện, biểu dương, nhân rộng đã lan tỏa các giá trị cao đẹp, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền đi năng lượng tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng: các địa phương, đơn vị cần lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, thực chất hơn.
Đồng chí Võ Văn Thưởng: các địa phương, đơn vị cần lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, thực chất hơn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 05 và các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, các quy định, quy chế, kết luận đã tạo ra động lực để nhiều tổ chức đảng, cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, đối ngoại… tạo ra những chuyển biến tích cực, trong đó, có nhiều lĩnh vực khó trên cả phương diện “xây” và “chống”. Các biểu hiện tích cực như: tiết kiệm và giảm các cuộc liên hoan, hội họp, họp mặt; hạn chế và chấm dứt hiện tượng xin sửa tuổi; công tác đánh giá cán bộ có tiến bộ, hướng tới thực chất hơn; tình trạng xin kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu đã giảm.

Qua phát biểu của các đồng chí dự hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, chưa bao giờ việc thực hiện Chỉ thị 05 được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các nghị quyết, quy chế, chỉ thị như trong thời gian qua. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Đảng đã ban hành 45 văn bản liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có 07 nghị quyết, 03 chỉ thị, 18 quy định, 8 kết luận, 3 kế hoạch và một số văn bản khác...  làm cho việc tự giác của cán bộ đảng viên, trong thực hiện nghị quyết ngày càng được khẳng định mạnh mẽ, chủ động hơn trên cơ sở kết hợp tinh thần “tự giác” và “trách nhiệm” thực hiện.

Bên cạnh đó, trong 3 năm qua, mỗi năm Bộ Chính trị, Ban Bí thư cử nhiều đoàn (5 đoàn của Bộ Chính trị, 5 đoàn của Ban Bí thư) đã kiểm tra các địa bàn và đã có những thông báo, kết luận chỉ đạo, nhắc nhở những việc chưa làm được, đề nghị tiếp tục triển khai và phát huy những kết quả đã đạt được. Có thể khẳng định, kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 trong 3 năm qua là kết quả của cả quá trình, nỗ lực “mưa dầm thấm sâu” từ những năm trước đó, song từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay, nhiệm vụ này được tập trung hơn, quyết liệt hơn. 

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng: việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 cũng bộc lộ nhiều hạn chế như: Tính hình thức, chưa tự giác, chưa tạo ra bước chuyển ở một số nơi. Việc lười học tập nghị quyết vẫn tồn tại với nhiều biểu hiện (sáng đông, chiều vắng, đến không ghi chép, quán triệt không sâu; có những nội dung các đồng chí lãnh đạo có chỉ đạo, có đặt ra yêu cầu nhưng tổ chức thực hiện chưa tạo được bước chuyển rõ nét…); Công tác tuyên truyền chưa sáng tạo, làm cho các điển hình chưa được nhân rộng, chưa phát huy hết tác dụng; Một số nơi, có tình trạng: nhiều sai phạm ở cấp mình còn nể nang; nhiều việc còn đợi cấp trên trực tiếp chỉ đạo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hội nghị giao ban lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội XII, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bước vào cuối năm thứ 4 nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, đòi hỏi các tỉnh ủy, thành ủy cần tích cực hơn nữa để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội XII của Đảng đã xác định; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Năm 2019 cũng là năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các tỉnh, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả, phát huy thế mạnh của các loại hình tuyên truyền báo chí, không để tình trạng thông tin rời rạc để thông tin chìm khuất, lẫn với các dòng thông tin khác; tiếp tục học tập, hoàn thiện chủ đề học tập của năm 2019, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo…

“Năm nay là năm dấu mốc Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, trong thực hiện Di chúc của Người, có những việc chúng ta đã làm được, có việc chưa làm được, có việc làm được một phần, có việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, so với yêu cầu cách mạng hiện nay cần nỗ lực, tập trung, sáng tạo để làm tốt hơn. Từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị phải rà soát lại, xác định lại, lựa chọn cho đúng, trúng và phù hợp những đột phá để tổ chức thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với các văn bản đã gửi đến các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo sẽ gửi hướng dẫn cụ thể  để các địa phương triển khai thực hiện, tạo ra phong trào, tạo ra dấu ấn thúc đẩy triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Nhắc lại chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều nội dung, nhưng nổi bật lên 2 nội dung cụ thể: Tinh thần tiết kiệm trong mỗi gia đình, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ đảng viên; tình yêu thương đồng chí, đồng đội, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện 2 nội dung này; các tỉnh, đơn vị cần lựa chọn công việc gì, lựa chọn khâu, vấn đề đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả, thực chất hơn…/.

tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây