Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái

Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để phòng, chống suy thoái

 •   01/02/2024 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
55 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2024), những điều Người chỉ dẫn, căn dặn trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

Bác Hồ với Đảng và mùa Xuân Giáp Thìn 60 năm trước

 •   30/01/2024 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc. 
Hội LHPN tỉnh: Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho phụ nữ và trẻ em nghèo

Hội LHPN tỉnh: Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho phụ nữ và trẻ em nghèo

 •   30/01/2024 01:53:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức Chương trình “Tết nhân ái” với nhiều hoạt động thiết thực mang đến một cái Tết đầm ấm, vui tươi cho mỗi gia đình hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi.
Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

 •   29/01/2024 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

 •   17/01/2024 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là trường hợp hiện hữu của lịch sử khi đã “trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống” và thời gian càng lùi xa, sức sống và giá trị trong tư tưởng của Người càng tỏa sáng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

 •   11/01/2024 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
“Nuôi dạy và giữ gìn cán bộ” là vấn đề trọng tâm, bao trùm toàn bộ tư tưởng và thực tiễn lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo những chỉ dẫn của Người về vấn đề này là yêu cầu tiên quyết, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chủ trương “xây dựng đội ngũ cán bộ”(1) và “làm tốt công tác bảo vệ cán bộ”(2) của Đảng ta trong giai đoạn mới.
Làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Làm theo Bác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

 •   07/01/2024 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua là xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo huyện Sơn Hòa

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo huyện Sơn Hòa

 •   26/12/2023 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/12/2023, đại diện Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức chương trình thăm, động viên và trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi tại các xã: Sơn Định, Sơn Long, huyện Sơn Hòa.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “người trước, súng sau” vào xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

 •   25/12/2023 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, tư tưởng “người trước, súng sau” của Người là nét độc đáo, đặc sắc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo

 •   25/12/2023 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo là một trong những nội dung quan trọng thể hiện lý tưởng sâu xa của Người về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

 •   20/12/2023 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn hiện nay của cách mạng Việt Nam, một trong những nhân tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc Tổ quốc là xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Khảo sát, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ cận nghèo tại xã Sơn Định

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Khảo sát, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ cận nghèo tại xã Sơn Định

 •   19/12/2023 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa tiến hành khảo sát để triển khai việc hỗ trợ hộ ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định xóa nhà tạm, theo đề nghị của lãnh đạo xã Sơn Định. Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí: Lê Văn Thìn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ngọc Hơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.
Bàn giao Nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hạ

Bàn giao Nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hạ

 •   19/12/2023 01:37:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), sáng ngày 19/12/2023, Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên và Hội Cựu chiến binh huyện Đồng Xuân bàn giao Nhà Tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hạ (thôn Long An, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân).
Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Triển khai có hiệu quả mô hình học tập và làm theo Bác Hồ

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Triển khai có hiệu quả mô hình học tập và làm theo Bác Hồ

 •   06/12/2023 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa có báo cáo kết quả xây dựng, thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.
Huyện ủy Tây Hòa: Tổng kết Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Huyện ủy Tây Hòa: Tổng kết Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

 •   06/12/2023 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Sáng 06/11/2023, Huyện ủy Tây Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi viết gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ II - năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Đình Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa; Nguyễn Thị Hoài My, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” với công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” với công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 •   26/11/2023 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Hồ Chí Minh là một tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Bên cạnh sự nghiệp vĩ đại đó, Hồ Chí Minh còn là một vị tổng tư lệnh trên mặt trận chống “giặc nội xâm” cả về tư tưởng, lí luận và trong thực tiễn cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng của Người về đấu tranh chống giặc nội xâm, Đảng ta chỉ rõ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
Chống bệnh tự kiêu, tự ái theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chống bệnh tự kiêu, tự ái theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   15/11/2023 01:54:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta vừa tiến hành được 2 năm với nhiều khó khăn. Trong khi đó, lại xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, công thần, hẹp hòi, kèn cựa địa vị, cục bộ bè phái, mất đoàn kết, chủ quan khinh địch; thiếu cố gắng vươn lên,… Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Bệnh tự kiêu, tự ái”, chỉ rõ thực chất của căn bệnh này và những nguy hiểm do căn bệnh đó sinh ra.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “Chi bộ là gốc rễ của Đảng” trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng “Chi bộ là gốc rễ của Đảng” trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

 •   07/11/2023 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng. Người cho rằng tổ chức cơ sở đảng là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh. Hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng là chi bộ, do đó, chi bộ là gốc rễ của Đảng.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

 •   17/10/2023 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân là một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả của bộ máy Nhà nước và quyết định sự thành bại của cách mạng. Do vậy, trong bối cảnh hiện nay, chống chủ nghĩa cá nhân trở thành nhiệm vụ cấp bách, vô cùng quan trọng nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 59

Hôm nay: 4,524

Hôm qua: 6,424

Tháng hiện tại: 10,948

Tháng trước: 191,454

Tổng lượt truy cập: 5,846,299

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây