Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên tỏa sáng mô hình: Ghi sổ vàng lập công - Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên tỏa sáng mô hình: Ghi sổ vàng lập công - Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”  

 •   16/06/2021 10:07:52 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
 “Ghi sổ vàng lập công - Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” là mô hình thi đua tiểu biểu của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.
“Nơi nào dân còn đói, còn khó khăn thì cán bộ tự thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ”

“Nơi nào dân còn đói, còn khó khăn thì cán bộ tự thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ”

 •   15/06/2021 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Học tập Bác, cán bộ, đảng viên hành động từ những việc nhỏ nhất, hành động vì cộng đồng, vì xã hội; nơi nào dân còn đói, còn khó khăn thì người cán bộ, đảng viên tự cảm thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Công an Phú Yên học tập và làm theo gương Bác

Công an Phú Yên học tập và làm theo gương Bác

 •   13/06/2021 08:53:43 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện mô hình “ Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn buôn khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch 68 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, lực lượng Công an Phú Yên đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan toả sâu rộng, mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an tỉnh, đạt được nhiều kết quả thiết thực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, nói đi đôi với làm

 •   13/06/2021 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn

 •   10/06/2021 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến.
Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

 •   09/06/2021 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước
Kiên định theo con đường Bác đã chọn

Kiên định theo con đường Bác đã chọn

 •   06/06/2021 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Đến nay, những tư tưởng của Bác vẫn vẹn nguyên giá trị và là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Nhà nước ta.
Đại úy Cù Minh Chiến năng nổ, nhiệt huyết với công việc

Đại úy Cù Minh Chiến năng nổ, nhiệt huyết với công việc

 •   02/06/2021 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đường đời là một nấc thang không có nấc chót. Học tập là một quyển vở không có trang cuối”; đồng thời nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, đại úy Cù Minh Chiến luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Công an huyện Tây Hoà: Cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Công an huyện Tây Hoà: Cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

 •   01/06/2021 08:22:37 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong những năm qua, Công an huyện Tây Hoà đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi làm các thủ tục hành chính, được quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ.  
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

 •   25/05/2021 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). 
Đảng ủy xã Krông Pa (Sơn Hòa): Điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

Đảng ủy xã Krông Pa (Sơn Hòa): Điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

 •   24/05/2021 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng ủy xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lá phiếu cử tri

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lá phiếu cử tri

 •   22/05/2021 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Đảng viên và Nhân dân cần ghi nhớ và làm theo lời căn dặn của Bác: ”Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý nó là một dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân thật sự làm chủ nước nhà”
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người làm rạng rỡ non sông, đất nước Việt Nam

 •   18/05/2021 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ vang vọng mãi ngàn thu

Tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ vang vọng mãi ngàn thu

 •   17/05/2021 10:32:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/20201) - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn của thế giới. Người sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, hiếu học ở quê hương Xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng.
Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

 •   17/05/2021 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà.Trong cuộc tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử. Không phân chia gái trai, giầu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam đều có hai quyền đó".
Vận dụng nhận thức mới để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Vận dụng nhận thức mới để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

 •   13/05/2021 08:44:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định: “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”. Không ngừng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là phương hướng cơ bản để phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Cần nhận thức toàn diện nội dung xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cần nhận thức toàn diện nội dung xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   12/05/2021 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Để xây dựng Đảng về đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh cần nhận thức một cách toàn diện về nội dung xây dựng. Bên cạnh xây dựng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên còn phải chú trọng đến xây dựng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của tổ chức đảng...
Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nước

Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nước

 •   10/05/2021 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà có cả một hệ thống phương pháp luận cách mạng đặc sắc. Hệ thống phương pháp luận Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công cuộc đổi mới và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   09/05/2021 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới. 

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 19

Máy chủ tìm kiếm: 8

Khách viếng thăm: 11

Hôm nay: 1,152

Hôm qua: 2,248

Tháng hiện tại: 36,176

Tháng trước: 64,659

Tổng lượt truy cập: 2,765,414

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây