Những chuyển biến trong xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Thứ năm - 15/09/2022 04:28 69 0
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời xây dựng nhiều kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thường xuyên rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới trên cơ sở những nội dung chuẩn mực đạo đức như:
2
Năm 2012: Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trách nhiệm với công việc; Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; Tôn trọng luật pháp, kỷ cương; Đoàn kết, nhân ái; Suốt đời phấn dấu, rèn luyện, học tập; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Năm 2016: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng ngành, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Năm 2019: “Thân thiện, nghĩa tình, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật” và “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép, luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ)”.

Năm 2021: Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung và phương thức thực hiện: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở nguyên tắc “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp có tư tưởng chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phương pháp lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội bám sát chức năng nhiệm vụ cụ thể hóa triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số: 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi các quy định của UBND tỉnh có liên quan đến văn hóa công vụ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đặc điểm, tình hình của tỉnh; tổ chức các lớp bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ và thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số: 1847/QĐ-TTg và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2019 đến nay, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính kết hợp với kiểm tra văn hóa công vụ tại 20 cơ quan, địa phương, đơn vị. Đồng thời, Tổ thanh tra công vụ của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 42 cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra, Sở Nội vụ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, kịp thời xử lý cá nhân vi phạm và kiến nghị UBND tỉnh, UBND cấp huyện xử lý trách nhiệm người đứng đầu và trừ điểm thực hiện kết quả công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm về kỷ cương, kỷ luật hành chính và văn hóa công vụ.

Nhìn chung, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức ở tỉnh Phú Yên theo hướng phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện văn hóa công vụ “vì nhân dân phục vụ”, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.


Phòng Lý luận chính trị & Lịch sử Đảng.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 1,601

Hôm qua: 1,152

Tháng hiện tại: 34,132

Tháng trước: 41,377

Tổng lượt truy cập: 3,206,445

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây