Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng

Thứ năm - 12/05/2022 21:54 619 0

Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" diễn ra ngày 12/5 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tổng thuật từ hội thảo.

2
Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh THÀNH ÐẠT)

Hơn 80 tham luận tham gia Hội thảo thể hiện nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những ưu điểm, hạn chế, mô hình hay cần chia sẻ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị... Hội thảo đã đề xuất và làm rõ những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để tiếp tục vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Ðảng.

Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến đạo đức cách mạng và tự mình nêu tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, Người vẫn đau đáu việc Ðảng, việc dân. "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" là bài viết sau cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, đăng trên Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Ðảng (3/2/1969). Tác phẩm chưa đến 700 chữ nhưng hàm chứa những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc về xây dựng Ðảng. Những luận điểm khẳng định vị trí, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên suốt đời rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, giữ vững uy tín, thanh danh của Ðảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nhân dân và dân tộc giao phó.

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Hơn 50 năm đã qua, tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành "cẩm nang" đối với mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, là "kim chỉ nam" cho mọi hành động tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức, trên cơ sở làm rõ hơn nữa những nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm của Người đối với phát triển lý luận về xây dựng Ðảng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; đề xuất giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để vận dụng hiệu quả hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Ðảng hiện nay.

Nêu bật giá trị trường tồn, có ý nghĩa dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", GS,TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư cho rằng, tác phẩm của Người đưa ra những chỉ dẫn sâu sắc rằng, nâng cao đạo đức cách mạng là sức mạnh chống chủ nghĩa cá nhân, là sự kết hợp giữa nhận thức với hành động, là sự phát triển mối quan hệ giữa đảng viên với tổ chức và lý luận, giữa Ðảng với dân, giữa chính trị với khoa học, đạo đức và văn hóa. Tác phẩm càng cho thấy mối quan tâm đặc biệt của Người với vũ khí phê bình và tự phê bình, giữa dân chủ và tập trung, giữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người đối với Ðảng, với dân tộc, với nhân dân, giữa xây dựng, chỉnh đốn Ðảng với mục đích, mục tiêu của sự nghiệp cách mạng.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ, thực tiễn gần 80 năm đồng hành với toàn dân tộc kinh qua các cuộc trường chinh kháng chiến. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, nguy nan, hình ảnh và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" càng tỏa sáng, càng được nhân dân tin tưởng, yêu thương.

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, phải lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, bảo đảm chắc chắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục bản chất truyền thống, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội, xây dựng Ðảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng định tư tưởng của Người là di sản vô cùng quý giá cho Ðảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Ðảng ủy Công an Trung ương luôn tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết, kết luận của Trung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng. Từ thực tiễn kết quả phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, tận tâm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Mở đầu tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau", thông điệp đó vừa thể hiện sự tin tưởng của nhân dân, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm gương mẫu, làm trước của cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ Ðại hội XIII, một trong ba đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng chính là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn càng phải thực hiện nêu gương.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Minh Chung, việc xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong các cơ quan Trung ương có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng và tác động trực tiếp chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân.

Do đó, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu được coi là giải pháp hữu hiệu, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 8 nhóm tiêu chí cụ thể, Ban Thường vụ xác định để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cần thực hiện đồng bộ với Chỉ thị 05 và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; cụ thể hóa thành hành động 3 khâu đột phá là: xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng chi bộ và tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nhất là trong cơ quan nhà nước.

Chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Tuyên Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Lê Thị Kim Dung cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể hóa việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. "Ðăng ký và giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ" đã tạo điều kiện thúc đẩy đội ngũ cán bộ khẳng định bản lĩnh, phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo môi trường và động lực để cán bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong từng chức trách, nhiệm vụ

Từ thực tế triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành giao thông vận tải, Bí thư Ðảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho rằng, nơi nào cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu quan tâm đúng mức thì nơi đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả.

Theo đó, nhiều đảng bộ, chi bộ đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác thành nội dung các phong trào thi đua như phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì người dân và cộng đồng doanh nghiệp"…

Trao đổi kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết các lực lượng để vượt qua khó khăn, thực hiện "mục tiêu kép", Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường nhìn nhận, đó là sự gắn kết bền chặt "doanh nghiệp, công đoàn, người lao động". Có thể nói trong gian khó, tinh thần "chiến đấu với dịch bệnh" và vươn lên của "người dệt may" nói chung và của Vinatex nói riêng càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ðặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống đã thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy thi đua là động lực để phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện mục tiêu kép trong năm 2021.

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan báo chí, nhà báo Hà Ðăng, nguyên: Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, tạo được sự đồng thuận cao khi phân tích, nhấn mạnh: Cần hiểu rõ hai vấn đề, đó là đạo đức Hồ Chí Minh đối với báo chí là gì; cơ quan báo chí và những người làm báo làm được những gì để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với nội bộ và bản thân mình.

Với trách nhiệm của cơ quan Trung ương của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ngay từ khi ra đời, Báo Nhân Dân luôn quan tâm xây dựng, đào tạo, rèn giũa đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên luôn xứng đáng với tờ báo Ðảng. Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ðảng ủy, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc làm theo song song kế hoạch tuyên truyền trên tất cả các ấn phẩm của báo. Phóng viên bám sát cơ sở phản ánh việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của các tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến địa phương; kịp thời phát hiện, phản ánh những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, việc làm tốt của tập thể, cá nhân, đơn vị, địa phương trong cả nước, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo.

Báo chủ động xây dựng đội ngũ cộng tác viên gồm những nhà khoa học, nhà nghiên cứu để có những tác phẩm chất lượng cao, cách thể hiện phong phú về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm được chuyển tải bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và đoạt giải cao trong các giải báo chí quốc gia, bộ, ngành, địa phương... Báo duy trì các chuyên trang, chuyên mục; các đợt tuyên truyền lớn về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn...

Nhấn mạnh và làm sâu sắc thêm giá trị cốt lõi về nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, đó là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì. Trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, hơn lúc nào hết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị về đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân càng phải được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó.

Kết quả hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đạt được không chỉ có giá trị đối với các cơ quan tổ chức hội thảo, mà qua đây, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi đảng viên trong cả nước hiểu sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, có thái độ quyết tâm hơn trong đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Ðảng ta xứng đáng là đạo đức, là văn minh, đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới bến bờ hạnh phúc.


NHÓM PHÓNG VIÊN XÂY DỰNG ÐẢNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 43

Máy chủ tìm kiếm: 4

Khách viếng thăm: 39

Hôm nay: 14,385

Hôm qua: 14,318

Tháng hiện tại: 224,595

Tháng trước: 158,935

Tổng lượt truy cập: 6,433,299

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây