Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước

Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước

 •   09/04/2019 09:36:40 PM
 •   Đã xem: 11398
 •   Phản hồi: 0
“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười, tháng Ba”. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương là sự kiện thiêng liêng của dân tộc, nhắc cho chúng ta nhớ về cội nguồn và nhớ đến lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu:“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đó là mệnh lệnh thiêng của đất nước và dân tộc mà tất cả các thế hệ người Việt phải ra sức giữ gìn, xây dựng và phát triển để cho Tổ quốc thân yêu ngày càng giàu đẹp và trường tồn. 
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4/2019

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 4/2019

 •   02/04/2019 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

Coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên

 •   24/03/2019 11:27:02 PM
 •   Đã xem: 367
 •   Phản hồi: 0
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức lớn mạnh và tin cậy của Đảng, luôn được Đảng, Bác Hồ quan tâm giáo dục, rèn luyện để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ trong xã hội

Vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ trong xã hội

 •   05/03/2019 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 884
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8/3 năm nay phụ nữ khắp hành tinh kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.Ở Việt Nam còn là Ngày kỷ niệm 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3/2019

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 3/2019

 •   05/03/2019 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 02/2019

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 02/2019

 •   31/01/2019 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 01/2019

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 01/2019

 •   04/01/2019 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 01/2019
Quân đội nhân dân Việt Nam, niềm tự hào của Đảng và nhân dân ta

Quân đội nhân dân Việt Nam, niềm tự hào của Đảng và nhân dân ta

 •   20/12/2018 06:39:00 AM
 •   Đã xem: 784
 •   Phản hồi: 0
Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày 22/12/1944 theo Chỉ thị của Bác Hồ, với tên gọi ban đầu là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Khi mới thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có 34 chiến sĩ, chia thành 3 tiểu đội. Đồng chí Hoàng Sâm được cử làm Đội trưởng. Đồng chí Xích Thắng làm Chính trị viên. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân có chi bộ lãnh đạo. 
Đồng khởi Hòa Thịnh - Mốc son chói lọi trong phong trào cách mạng ở Phú Yên

Đồng khởi Hòa Thịnh - Mốc son chói lọi trong phong trào cách mạng ở Phú Yên

 •   20/12/2018 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 1841
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 58 năm, ngày 22/12/1960, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Huyện ủy Tuy Hòa 1, các chi bộ đảng, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xã Hòa Thịnh đồng loạt nổi dậy làm nên cuộc đồng khởi Hòa Thịnh, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong phong trào cách mạng tỉnh Phú Yên từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
Phát huy chủ nghĩa anh hùng của Ngày toàn quốc kháng chiến, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Phát huy chủ nghĩa anh hùng của Ngày toàn quốc kháng chiến, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức

 •   16/12/2018 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đứng trước những thách thức hiểm nghèo: quân Tưởng tràn vào miền Bắc kéo theo các đảng phái phản động; được sự che chở của quân Anh, Pháp quay lại đánh chiếm miền Nam, với mục đích bóp chết nhà nước công nông còn non trẻ ở Đông Nam Á, duy trì thuộc địa của chúng; cùng lúc đó đất nước đang đối mặt với nạn giặc dốt, giặc đói khủng khiếp, làm hơn 2 triệu người chết...
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 12/2018

Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 12/2018

 •   06/12/2018 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 12/2018
Đồng chí Ngô Gia Tự - người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc

Đồng chí Ngô Gia Tự - người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc

 •   02/12/2018 07:33:00 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sỹ yêu nước thuộc lớp người đầu tiên tiếp cận những tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tham gia thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước và Đông Dương Cộng sản Đảng - một trong những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam; người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp vẻ vang của đất nước, hạnh phúc của nhân dân, người con ưu tú của dân tộc.
Ph. Ăng-ghen người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản

Ph. Ăng-ghen người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản

 •   25/11/2018 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 1038
 •   Phản hồi: 0
Phơ-ri-đơ-rích Ăng-ghen là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, người đã cùng C. Mác xây dựng nên lý luận Chủ nghĩa xã hội khoa học và đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động.
Phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò trọng yếu trong gia đình và xã hội

Phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò trọng yếu trong gia đình và xã hội

 •   26/10/2018 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 751
 •   Phản hồi: 0
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, trong Chính cương vắn tắt đã nói rõ: về phương diện xã hội thì phải thực hiện “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.
Hiểu và làm tốt công tác dân vận

Hiểu và làm tốt công tác dân vận

 •   17/10/2018 07:14:00 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 69 năm, Bác Hồ đã viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật, số 120, ngày 15/10/1949. 69 năm đã trôi qua, bài báo vẫn còn nguyên giá trị và vô cùng thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Bài báo nêu rõ bản chất, nhiệm vụ, phương hướng công tác dân vận và trách nhiệm, tác phong của cán bộ, đảng viên đối với công tác vận động nhân dân.
Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng

Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng

 •   17/10/2018 07:10:00 AM
 •   Đã xem: 6481
 •   Phản hồi: 0
Trong từng giai đoạn cách mạng, người cán bộ luôn có một vị trí hết sức quan trọng. Có được những người cán bộ tốt, cán bộ giỏi đó là các phúc của Đảng, của dân tộc; nó làm cho các chủ trương, quyết sách của Đảng, của Nhà nước được thể hiện một cách đúng đắn, chính xác và việc triển khai được thông suốt, đạt hiệu quả cao, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó. Còn ngược lại, nó có thể làm trì hoãn hoặc thất bại sự nghiệp cách mạng.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, đưa tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, đưa tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững

 •   03/10/2018 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 88 năm, vào ngày 5/10/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được ra đời tại thôn Đồng Bé, xã Xuân Long (nay là khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.
Thư Bác Hồ gửi cho đồng bào miền Nam nhân kỷ niệm Ngày Nam bộ kháng chiến

Thư Bác Hồ gửi cho đồng bào miền Nam nhân kỷ niệm Ngày Nam bộ kháng chiến

 •   19/09/2018 11:30:00 PM
 •   Đã xem: 889
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời Bác Hồ luôn dành những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất cho đồng bào miền Nam. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đầy hy sinh gian khổ, Bác Hồ luôn theo sát từng bước đi của cách mạng miền Nam và chia sẻ những đau thương mất mát với đồng bào miền Nam anh dũng kiên cường.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây