Tuyên truyền sâu rộng những giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư - 08/05/2019 20:40 476 0

50 năm qua, việc thực hiện Di chúc của Bác đã trở thành một việc làm thiêng liêng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. 5 lời thề trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969 sẽ mãi như một lời nhắc nhở, lời hứa của Đảng ta đối với những tâm nguyện của Người trước lúc đi xa. 
 

6

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tháng 5/2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, diễn ra ngày 8/5 với sự tham gia của hơn 400 điểm cầu trong cả nước.

Các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG TRONG THI CỬ

Những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2019-2020” là một trong những nội dung được Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin tại Hội nghị.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu một số kết quả nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian qua; một số vấn đề về thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019; chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới...

7

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin tại Hội nghị.

Chia sẻ về việc xử lý sai phạm trong kỳ thi THTP quốc gia 2018, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an là tuyệt đối không dung túng cho sai phạm. Các sai phạm trong thi cử phải xử lý nghiêm, xử lý đến cùng để đảm bảo công bằng cho kỳ thi.

Đối với học sinh, cán bộ viên chức của ngành liên quan đến kỳ thi, khi có kết luận của cơ quan điều tra thì sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

"Dự kiến, ngày 25/5 tới, cơ quan điều tra sẽ kết thúc công việc điều tra, xác minh những sai phạm trong kỳ thi năm 2018 và có báo cáo chính thức. Hiện Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các khâu trong kỳ thi này và có những chỉnh sửa kịp thời trong kỳ thi năm 2019", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu.

GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Hội nghị đã nghe GS. Hoàng Chí Bảo thông tin chuyên đề: “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.

Theo GS. Hoàng Chí Bảo: Sau 50 năm, thời gian càng lùi xa, những tư tưởng cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước, mà cả trong lòng bạn bè quốc tế. Di chúc của Người là Quốc bảo đồng thời là một đóng góp của văn hóa Việt Nam đương đại vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại.

GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Trong Di chúc, Bác đặc biệt căn dặn chúng ta một điều hết sức quan trọng về 4 chữ “thật”trong nội dung về Đảng cầm quyền, đó là: “Đảng là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Bốn chữ “thật” ấy là nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng cầm quyền trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8

GS. Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

GS. Hoàng Chí Bảo nhận định: Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có cả tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, về Đảng cầm quyền, về thực hành dân chủ, về quản lý xã hội và lấy an sinh của dân làm gốc... Bản Di chúc cũng đề cập đến những vấn đề lớn của hiện tại, dự báo tương lai; thể hiện niềm tin về thắng lợi của cách mạng, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, hai miền Nam Bắc được thống nhất...

50 năm qua, việc thực hiện Di chúc của Bác đã trở thành một việc làm thiêng liêng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. 5 lời thề trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969 sẽ mãi như một lời nhắc nhở, lời hứa của Đảng ta đối với những tâm nguyện của Người trước lúc đi xa.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh 8 nội dung chính mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, từng cấp uỷ:

Một là, tuyên truyền Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ khai mạc trong tháng 5/2019. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

9

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hai là, tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Nghị quyết của Chính phủ, kỳ họp Chính phủ tháng 4/2019.

Ba là, tuyên truyền về nội dung Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai, trong đó nhấn mạnh và khẳng định sự tham dự của Việt Nam tại diễn đàn lần này thể hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc.

Bốn là, về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” (Chỉ thị 32)Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết ngày 22/4/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32; đề nghị các cấp ủy căn cứ Hướng dẫn để tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Chỉ thị 32; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị này.

Năm là, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Bác… Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách hiệu quả.

Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên trong cả nước tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) trên cơ sở căn cứ Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sáu là, tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, dựa trên Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung tuyên truyền sâu đậm chủ trương quan trọng này; làm tốt công tác tư tưởng ở những địa bàn có sự sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và kịp thời tham mưu cho cấp ủy góp phần thực hiện thành công việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Bảy là, tuyên truyền Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc (VESAK 2019), do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp quốc Vesak tổ chức từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.  

Tám là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn lao động, cháy nổ./.

tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 67

Máy chủ tìm kiếm: 5

Khách viếng thăm: 62

Hôm nay: 14,157

Hôm qua: 15,932

Tháng hiện tại: 320,840

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,279,419

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây