Vla-đi-mia I-lích Lênin - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất

Chủ nhật - 21/04/2019 22:33 491 0
lenin
Lênin (1870 - 1924)
Vla-đi-mia I-lích Lênin sinh ngày 22/4/1870, là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực; người sáng lập nhà nước Xô viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản mà Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và tư tưởng, lý luận.

Về thực tiễn, Lênin là người tích cực đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế vô sản trên những nguyên tắc và lập trường mác-xít; thành lập Quốc tế Cộng sản III với mục tiêu lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tập hợp mọi lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Lênin đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào giải quyết mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Lênin đã phát triển vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mác thành vấn đề dân tộc và thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa; giải thích về mặt kinh tế - xã hội cho sự ra đời và phát triển của các dân tộc; đề ra những nguyên tắc có tính cương lĩnh của giai cấp vô sản về vấn đề dân tộc; coi phong trào giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; phê phán chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi cũng như chủ nghĩa sô vanh nước lớn. Khẩu hiệu của Mác ''Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại '' đã được Lênin phát triển thành ''Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”. Lênin là người mác-xít đầu tiên vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô viết. Chính Lênin là người đã làm cho chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực.

Dưới ngọn cờ của Lênin, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã… Người còn là tấm gương sáng ngời về tinh thần cách mạng kiên trung, về ý chí quyết tâm giải phóng người lao động, về phẩm chất đạo đức cách mạng cao cả, về lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi nhân dân.

Về di sản tư tưởng lý luận, Lênin là người đã kế tục, bảo vệ và phát triển một cách xuất sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác trên các mặt triết học duy vật biện chứng, kinh tế chính trị học mác-xít, chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới - điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Lênin đã phát triển chủ nghĩa Mác lên một giai đoạn mới. Cùng với việc đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng, trào lưu lý luận sai trái, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác, Lênin còn bổ sung, phát triển nhiều luận điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác cho phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như sự phát triển của khoa học đương thời… Và một trong những minh chứng cho sự phát triển hết sức sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện nước Nga của Lênin là Chính sách kinh tế mới (NEP).

Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lênin đã mở ra chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã bắt gặp và cảm nhận sâu sắc tác phẩm Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Người sung sướng, nói to lên: ''Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!''. Từ đây, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, vượt lên đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đảng ta cũng kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống mọi thủ đoạn xuyên tạc của kẻ thù; chống lại mọi biểu hiện xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Thế giới ngày nay đã có nhiều đổi thay, nhưng cuộc đời hoạt động cách mạng của Lênin vẫn là tấm gương sáng ngời để những người cộng sản chân chính trên toàn thế giới phấn đấu học tập, noi theo; tư tưởng, lý luận của Lênin vẫn sống mãi cùng thời gian, vẫn là ngọn cờ lý luận cách mạng soi sáng con đường giải phóng nhân dân lao động và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cho các dân tộc trên toàn thế giới.

Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh của Lênin trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, việc học tập, làm theo và bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới, luôn tạo niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường chính trị theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Hồng Thái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 70

Máy chủ tìm kiếm: 6

Khách viếng thăm: 64

Hôm nay: 13,371

Hôm qua: 15,932

Tháng hiện tại: 320,054

Tháng trước: 472,183

Tổng lượt truy cập: 7,278,633

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây