Thành phố Tuy Hòa: Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thứ tư - 22/05/2019 22:15 471 0
Ngày 22/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 05 năm triển khai Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
6
Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 05 năm triển khai Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tích cực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, địa phương, đơn vị đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các chủ đề “học tập” và “làm theo” gương Bác được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng. Kết quả làm theo gương Bác đã góp phần tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương, công tác cải cách hành chính có tiến bộ, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Qua 05 năm thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, các địa phương, cơ quan của thành phố đã hỗ trợ cho 733 hộ nghèo và 373 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 3,4 tỷ đồng, giúp 91 hộ thoát nghèo, tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Việc tổ chức giúp đỡ được thực hiện bằng các hình thức đa dạng, như: Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng, trang bị nhà sinh hoạt văn hóa; hỗ trợ làm đường bê tông, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, đèn đường cho các thôn, khu phố; hỗ trợ tiền, gạo hằng tháng; hỗ trợ bò, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi; tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay; tặng đồ dùng học tập, xe đạp… cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 05 năm triển khai Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy vẫn còn một số hạn chế, như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số cấp ủy, chi bộ chưa đạt yêu cầu theo quy định; một số chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến việc sinh hoạt chuyên đề theo quy định; chưa dành nhiều thời gian cho việc đánh giá kết quả thực hiện các nội dung về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống mà cán bộ, đảng viên đã đăng ký và kế hoạch đăng ký làm theo của tập thể cấp ủy, chi bộ; chưa thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình “làm theo” có hiệu quả; chưa xây dựng được nhiều mô hình mới, phù hợp để nhân rộng trên địa bàn; thiếu chủ động và sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; việc triển khai thực hiện mô hình của một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, liên tục; nguồn lực để giúp đỡ còn hạn hẹp, phương thức giúp đỡ chưa đa dạng…

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý như: Bổ sung nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin về những gương điển hình người tốt, việc tốt cho các cơ quan báo chí để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực; các cơ quan, đơn vị phân công nhóm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (từ 02 đến 03 người) giúp một hộ nghèo ở thôn, khu phố mà cơ quan, đơn vị mình được giao giúp đỡ. Nâng cao trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện mô hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đã tích cực triển khai thực hiện tốt các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng thôn, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng công sở, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có nếp sống văn hóa... Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong xã hội; đạo đức, lối sống của nhân dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều công trình, thiết chế văn hóa được xây dựng và phục vụ có hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí, sáng tạo của nhân dân; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa được quan tâm; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được chú trọng; phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; các lễ hội dân gian, các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị được tổ chức trang trọng, đạt được hiệu quả xã hội…

Cẩm Nhung

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây