Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII

Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII

 •   18/04/2021 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 649
 •   Phản hồi: 0
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác TTĐN đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn, đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc triển khai đường lối đối ngoại. Các thành tựu của công tác đối ngoại và TTĐN đã góp phần quan trọng giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Phú Hòa: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phú Hòa: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 •   14/04/2021 09:56:28 PM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 15 và 16/4/2021, Huyện ủy Phú Hòa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các bộ chủ chốt trong toàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Vận dụng quan điểm của V.I. Lênin, phát huy vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 •   13/04/2021 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Báo chí cách mạng phải thực sự trở thành trung tâm tư tưởng của Đảng và nhân dân lao động. Nhưng muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, bản thân báo chí phải luôn coi tính đảng là một thuộc tính, một yêu cầu trong sự tồn tại, phát triển của báo chí cách mạng. Hơn trăm năm qua đi, cho đến hôm nay, những quan điểm này của V.I. Lê – nin vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự của nó, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta coi công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng là then chốt.
Giá trị của công xã Pari với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Giá trị của công xã Pari với việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 •   11/04/2021 08:43:37 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Tinh thần của Công xã Pari, những bài học kinh nghiệm quý báu của Công xã Pari vẫn hiện hữu lấp lánh, sinh động trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đổi mới, xây dựng, phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 
Phú Hòa: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới (đợt 1) năm 2021

Phú Hòa: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới (đợt 1) năm 2021

 •   22/03/2021 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/3, tại Trung tâm chính trị huyện Phú Hòa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị (đợt 1) năm 2021 cho gần 103 đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện.     
Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

 •   19/03/2021 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Phát huy mạnh mẽ dân chủ, khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong nghiên cứu lý luận là một chủ trương đã được khẳng định trong nhiều nghị quyết của Đảng ta.
Tây Hòa: Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa I/2021

Tây Hòa: Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa I/2021

 •   18/03/2021 02:44:03 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Chính trị huyện Tây Hòa vừa phối hợp các ban đảng Huyện ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I/2021 cho 65 học viên thuộc 14 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Những yêu cầu trọng yếu đặt ra trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Những yêu cầu trọng yếu đặt ra trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

 •   15/03/2021 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là công tác thường xuyên, cơ bản, mà còn được đặt ra như một trong những vấn đề bức thiết trong bối cảnh công tác tư tưởng hiện nay.
Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

Phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

 •   11/03/2021 07:17:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm đổi mới, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát huy dân chủ trong nghiên cứu nói riêng. Nhờ đó, chúng ta đã tạo được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu lý luận, thể hiện tập trung ở chỗ đã hình thành được hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống lý luận đó ngày càng được bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng. 
Thành phố Tuy Hòa: Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I-2021

Thành phố Tuy Hòa: Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa I-2021

 •   08/03/2021 04:19:32 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 04 đến ngày 9/3, Trung tâm Chính trị thành phố Tuy Hòa mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới kết hợp với bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 60 đảng viên dự bị đến từ các tổ chức cơ sở đảngg trực thuộc.   
Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

 •   24/02/2021 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại

 •   23/02/2021 07:21:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 173 năm, tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời đánh dấu bước phát triển trong lịch sử hình thành chủ nghĩa Mác. Một trong những quan điểm nổi bật của tác phẩm là C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải một cách thuyết phục sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đây là “vũ khí lý luận” sắc bén để giai cấp công nhân có thể bước lên vũ đài chính trị và khẳng định vai trò to lớn của mình trong cuộc đấu tranh chống lại giai cấp vô sản. Cho đến nay, quan điểm này vẫn có ý nghĩa to lớn, nhất là cung cấp cơ sở lý luận vững chắc để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Nâng cao chất lượng cán bộ - “khâu then chốt” trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

Nâng cao chất lượng cán bộ - “khâu then chốt” trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

 •   24/11/2020 07:28:00 PM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
Cán bộ và công tác cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - “khâu then chốt” trong công tác cán bộ của Đảng lại càng đặt ra cấp thiết.
Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới

 •   05/11/2020 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ta nhất định ngày càng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới cho nhân loại và Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới cho nhân loại và Việt Nam

 •   05/11/2020 07:25:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi đã mở ra chân trời mới, thời đại lịch sử mới trong lịch sử nhân loại. Di sản của Cách mạng Tháng Mười Nga để lại cho nhân loại chính là những giá trị cốt lõi về văn minh, tiến bộ, tình hữu ái nhân loại, tình yêu Tổ quốc... đã góp phần nuôi dưỡng khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cật nhập kiến cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2020.

Bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cật nhập kiến cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2020.

 •   05/11/2020 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 05/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng cật nhập kiến cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2020.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 9

Hôm nay: 1,122

Hôm qua: 2,248

Tháng hiện tại: 36,146

Tháng trước: 64,659

Tổng lượt truy cập: 2,765,384

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây