NQ
 • Không chủ quan, lơ là, chủ động ứng phó bão Noru
   25/09/2022 20:49

  Không chủ quan, lơ là, chủ động ứng phó bão Noru

  Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân để triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao năng lực ứng phó, ý thức của người dân, nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại do thiên tai; chủ động triển khai chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không để bị động, lúng túng, không chủ quan lơ là; chủ động huy động các đơn vị, lực lượng để hỗ trợ, giúp đỡ người dân di dời sơ tán tại các vùng trọng điểm, xung yếu, trũng thấp ven sông, ven biển… trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
  Triển khai các giải pháp ứng phó bão Noru
   25/09/2022 20:45

  Triển khai các giải pháp ứng phó bão Noru

  Chiều 25/9, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã kiểm tra công tác ứng phó bão gần trên biển Đông (bão Noru) tại TX Sông Cầu.
 • Bảo vệ, khuyến khích người dũng cảm tố cáo sai phạm
   23/09/2022 05:16

  Bảo vệ, khuyến khích người dũng cảm tố cáo sai phạm

  Có thể khẳng định chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại diễn ra quyết liệt, đồng bộ, bài bản thu được nhiều kết quả quan trọng như hiện nay.
  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh: Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
   22/09/2022 23:07

  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh: Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

  Thời gian qua, cùng với các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Phú Yên, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh luôn chú trọng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Đặc biệt từ tháng 7 năm 2022 đến nay, đơn vị đã triển khai, thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc làm này được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và khen ngợi.
 • Phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên
   21/09/2022 22:01

  Phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên

  Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án) đã được Quốc Hội Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số: 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022, với tổng chiều dài khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên được triển khai thành 02 dự án thành phần gồm đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đi qua địa bàn 06 huyện, thị xã, thành phố với tổng chiều dài khoảng 90,122km.
  Phú Yên: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội
   21/09/2022 21:42

  Phú Yên: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

  Chiều 21/9/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ.

 • Bảo vệ, khuyến khích người dũng cảm tố cáo sai phạm
   23/09/2022 05:16

  Bảo vệ, khuyến khích người dũng cảm tố cáo sai phạm

  Có thể khẳng định chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại diễn ra quyết liệt, đồng bộ, bài bản thu được nhiều kết quả quan trọng như hiện nay.
  Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu
   21/09/2022 21:26

  Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

  Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, càng có nguy cơ quyền lực bị lạm dụng tha hóa; song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội bền vững cũng có xu hướng ngàng càng khả thi, hiệu quả hơn. Kiểm soát quyền lực nói chung và kiểm soát quyền lực của người đứng đầu nói riêng ở nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm ở cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Bài viết đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy “mục tiêu kép” kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức quyền lực ở Việt Nam hiện nay.
 • Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên các trường chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
   18/09/2022 21:42

  Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên các trường chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

  Những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội, giúp cho người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, chính các tiện ích này đã giúp các thế lực thù địch lợi dụng để trở thành công cụ đắc lực việc cung cấp thông tin sai trái, thù địch, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
  Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư
   14/09/2022 21:40

  Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

  Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, với ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc, phủ nhận nội dung bài viết. Chính vì vậy, nhận diện, đấu tranh với những luận điệu đó nhằm khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bài viết đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.
 • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
   13/09/2022 23:52

  Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhât và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đã được Đảng ta khẳng định trong Văn kiện Đại hội XII, Đại hội XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã khẳng định và luận giải rõ hơn từ lịch sử, bối cảnh tình hình và nội dung của quan điểm.
  Nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị theo yêu cầu của Đại hội XIII
   12/09/2022 23:48

  Nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị theo yêu cầu của Đại hội XIII

  Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chính thức xác lập khoa học lý luận chính trị là một trong bốn nhóm thuộc hệ thống các khoa học. Đồng thời, đặt ra yêu cầu đổi mới có tính đột phá trong nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; cũng như nhu cầu đổi mới và phát triển của đất nước trong bối cảnh mới. Bài viết phân tích một số vấn đề có tính gợi mở từ góc độ tiếp cận xã hội học hướng đến góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới trong hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị ở Việt Nam.

 • Không chủ quan, lơ là, chủ động ứng phó bão Noru
   25/09/2022 20:49

  Không chủ quan, lơ là, chủ động ứng phó bão Noru

  Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân để triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế; nâng cao năng lực ứng phó, ý thức của người dân, nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại do thiên tai; chủ động triển khai chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, không để bị động, lúng túng, không chủ quan lơ là; chủ động huy động các đơn vị, lực lượng để hỗ trợ, giúp đỡ người dân di dời sơ tán tại các vùng trọng điểm, xung yếu, trũng thấp ven sông, ven biển… trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
  Triển khai các giải pháp ứng phó bão Noru
   25/09/2022 20:45

  Triển khai các giải pháp ứng phó bão Noru

  Chiều 25/9, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã kiểm tra công tác ứng phó bão gần trên biển Đông (bão Noru) tại TX Sông Cầu.
 • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh: Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
   22/09/2022 23:07

  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh: Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

  Thời gian qua, cùng với các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Phú Yên, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh luôn chú trọng, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Đặc biệt từ tháng 7 năm 2022 đến nay, đơn vị đã triển khai, thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc làm này được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ và khen ngợi.
  Phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên
   21/09/2022 22:01

  Phối hợp triển khai Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn trên địa phận tỉnh Phú Yên

  Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án) đã được Quốc Hội Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số: 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022, với tổng chiều dài khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên được triển khai thành 02 dự án thành phần gồm đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đi qua địa bàn 06 huyện, thị xã, thành phố với tổng chiều dài khoảng 90,122km.
 • Phú Yên: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội
   21/09/2022 21:42

  Phú Yên: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

  Chiều 21/9/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/NĐ-CP của Chính phủ.
  Sắc màu đại hội thể dục thể thao Phú Yên
   19/09/2022 20:43

  Sắc màu đại hội thể dục thể thao Phú Yên

  Những ngày qua, các VĐV bước vào tranh tài các môn thể thao dân gian trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Phú Yên lần thứ VIII - năm 2022, gồm: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo. Kết quả ở nội dung kéo co, giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Sông Hinh, giải nhì huyện Phú Hòa, đồng hạng ba là Tuy An và Tây Hòa.

 
b2ea49bc86504f0e1641
graphic1 4
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 1,601

Hôm qua: 1,152

Tháng hiện tại: 34,044

Tháng trước: 41,377

Tổng lượt truy cập: 3,206,357

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây