• Hội nghị TW 4: Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng
   14/10/2021 21:55

  Hội nghị TW 4: Tiếp tục kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống.
  Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5: Không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội
   14/10/2021 21:50

  Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5: Không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội

  Ngày 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại của năm 2021; góp ý xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 • Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến cán bộ trong tỉnh
   14/10/2021 21:43

  Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến cán bộ trong tỉnh

  Ngày 14/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND, MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, trường đại học, cao đẳng, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện ủy và đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo.
  Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên
   13/10/2021 20:17

  Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

  Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ nét nhất của “tiêu cực” là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 • Phục hồi kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19
   13/10/2021 20:14

  Phục hồi kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19

  Ngày 13/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phục hồi kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối các địa phương”.
  Ký thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức APO và tỉnh Phú Yên
   12/10/2021 20:19

  Ký thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức APO và tỉnh Phú Yên

  Chiều 12/10, lễ ký thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức Năng suất châu Á (APO) và tỉnh Phú Yên, từ nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản nhằm khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 đã diễn ra. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trung tâm Hội nghị PYTOPIA - Phú Yên, Hà Nội và Tokyo (Nhật Bản).

 • Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5: Không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội
   14/10/2021 21:50

  Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5: Không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội

  Ngày 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua và nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại của năm 2021; góp ý xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
  Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến cán bộ trong tỉnh
   14/10/2021 21:43

  Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến cán bộ trong tỉnh

  Ngày 14/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND, MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, trường đại học, cao đẳng, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các huyện ủy và đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo.
 • Phục hồi kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19
   13/10/2021 20:14

  Phục hồi kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19

  Ngày 13/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phục hồi kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh COVID-19. Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối các địa phương”.
  Ký thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức APO và tỉnh Phú Yên
   12/10/2021 20:19

  Ký thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức APO và tỉnh Phú Yên

  Chiều 12/10, lễ ký thỏa thuận tài trợ thiết bị đông lạnh giữa Tổ chức Năng suất châu Á (APO) và tỉnh Phú Yên, từ nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản nhằm khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 đã diễn ra. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Trung tâm Hội nghị PYTOPIA - Phú Yên, Hà Nội và Tokyo (Nhật Bản).
 • Kiểm soát rủi ro khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch
   12/10/2021 20:14

  Kiểm soát rủi ro khi nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch

  Ngày 12/10, UBND tỉnh Phú Yên có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
  Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
   11/10/2021 21:07

  Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị ở điểm cầu Trung ương đồng thời là báo cáo viên của hội nghị.

 
b2ea49bc86504f0e1641
graphic1 4
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 732

Hôm qua: 309

Tháng hiện tại: 3,870

Tháng trước: 7,571

Tổng lượt truy cập: 2,936,904

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây