Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

 •   13/10/2021 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ nét nhất của “tiêu cực” là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   12/10/2021 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh mới, cần nâng cao hơn nữa vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’

 •   12/10/2021 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên

 •   11/10/2021 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Việc nhận diện các biểu hiện cụ thể của “tiêu cực” là không đơn giản, nhưng có thể khái quát lại, biểu hiện rõ nét nhất của “tiêu cực” là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 2 – Tự phê bình và phê bình – “vũ khí” sắc bén

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”: Bài 2 – Tự phê bình và phê bình – “vũ khí” sắc bén

 •   10/10/2021 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Nguyên tắc tự phê bình và phê bình (TPB&PB) được đưa vào Điều lệ Đảng từ Đại hội II của Đảng năm 1951.
Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương

 •   10/10/2021 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc," do vậy việc chú trọng rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề luôn được Đảng đặc biệt chú trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng

 •   07/10/2021 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. Đầu đề do TCTG đặt
Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII hoàn thành nội dung đề ra

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII hoàn thành nội dung đề ra

 •   07/10/2021 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Sáng 7/10, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 •   07/10/2021 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Tổng Bí thư yêu cầu, chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm quốc gia; sớm nghiên cứu, xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ "hậu COVID-19".
Tư tưởng chính trị - trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch

Tư tưởng chính trị - trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch

 •   05/10/2021 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng chính trị là nhân tố hàng đầu tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội. Vì thế, các thế lực chống phá, thù địch luôn xác định đây là mắt xích, mũi đột phá quan trọng cần tập trung tấn công. 
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư

 •   04/10/2021 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Hội nghị Trung ương: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị Trung ương: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 •   04/10/2021 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Sáng 4/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.
Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch COVID-19

Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch COVID-19

 •   04/10/2021 04:23:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
“Trạng thái bình thường mới” là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng thích ứng của mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của đất nước trong bối cảnh mới, nhất là bối cảnh đại dịch COVID -19. Trạng thái này đòi hỏi mọi cá nhân, cộng đồng, tổ chức và giai tầng xã hội, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới để đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
Tránh nhẹ dạ, vô tình bị lợi dụng

Tránh nhẹ dạ, vô tình bị lợi dụng

 •   03/10/2021 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Chuyện chẳng phải mới nhưng chưa bao giờ cũ. Liên tục trong thời gian qua, ở nhiều nơi diễn ra tình trạng cán bộ hưu trí, cán bộ nghỉ chế độ, cán bộ bị kỷ luật buộc phải rời khỏi tổ chức... có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, tuyên bố “cạch mặt” tổ chức, bôi nhọ cơ quan, đơn vị cũ; nêu chính kiến đi ngược lại với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Thủ tướng: Mở cửa có lộ trình để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng: Mở cửa có lộ trình để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội

 •   03/10/2021 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh song cũng không cực đoan, mở cửa có lộ trình để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.
Chống tham nhũng, tiêu cực: Làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên

Chống tham nhũng, tiêu cực: Làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên

 •   28/09/2021 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vẫn có những cán bộ, đảng viên không gương mẫu, không phát huy vai trò xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống dịch.
Bộ Chính trị: Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bộ Chính trị: Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

 •   26/09/2021 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
Vai trò, trách nhiệm công dân trong phòng, chống Covid-19

Vai trò, trách nhiệm công dân trong phòng, chống Covid-19

 •   23/09/2021 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua, một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm khắc nhằm kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh cũng như bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Cùng với nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, khôi phục kinh tế, đây là công việc cần thiết góp phần thiết thực bảo vệ tính mạng của mọi người dân, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.
Bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đồng LHQ

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đồng LHQ

 •   23/09/2021 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp công bằng vaccine.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 732

Hôm qua: 309

Tháng hiện tại: 3,922

Tháng trước: 7,571

Tổng lượt truy cập: 2,936,956

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây