Những dấu ấn về Đảng lãnh đạo văn hóa qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những dấu ấn về Đảng lãnh đạo văn hóa qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   20/02/2024 11:40:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Trải qua các chặng lịch sử với nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế, Đảng đã làm tròn sứ mệnh là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa.
Văn hóa ngày Tết của người Việt

Văn hóa ngày Tết của người Việt

 •   07/02/2024 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Tết cổ truyền có ý nghĩa rất lớn đối với người Việt. Đây là dịp lễ quan trọng nhất, thể hiện sự tri ân với tổ tiên, gửi gắm những mong muốn cả vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Tết chứa đựng những giá trị quan trọng nhất trong văn hoá của người Việt. Chính vì thế, Tết luôn được xem là thiêng liêng, là một nét sinh hoạt tinh thần không thể thiếu trong văn hoá Việt Nam.
Sáng tạo, khai thác hiệu quả các không gian văn hóa

Sáng tạo, khai thác hiệu quả các không gian văn hóa

 •   19/12/2023 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Không gian văn hóa được hiểu là những khu vực, môi trường có hoạt động văn hóa hoặc gắn với văn hóa. Trong thời kỳ hiện nay, các không gian văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy học tập, giao lưu, sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng. Tuy nhiên, việc bảo đảm, giữ gìn các không gian văn hóa đúng với mục tiêu, nhu cầu của đời sống hiện vẫn còn không ít bất cập, đòi hỏi cần có giải pháp tổng thể, phù hợp nhằm bảo đảm quyền sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân.
Tháp Nghinh Phong tiếp tục thắng giải Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới

Tháp Nghinh Phong tiếp tục thắng giải Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới

 •   30/11/2023 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Chiều 29/11, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Yên cho biết vừa tiếp nhận công văn của Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thông tin chúc mừng: “Tháp Nghinh Phong của Phú Yên đã được Ban tổ chức World Travel Awards bình chọn giải thưởng World’s Leading City Monuments 2023” (Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023).
Khơi thông mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Khơi thông mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

 •   28/11/2023 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 202
 •   Phản hồi: 0
Chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới là sứ mệnh vô cùng vẻ vang nhưng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng và phát triển văn hóa từ Trung ương tới cơ sở”, đồng thời “huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa”.
Để tiếp tục phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Để tiếp tục phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

 •   09/11/2023 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở những đánh giá trong các nghị quyết của Đảng và từ thực tiễn, có thể thấy, dù đã đồng hành với sự phát triển của văn học, nghệ thuật qua gần 50 năm sau ngày thống nhất đất nước nhưng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam đang đứng trước việc thiếu nền tảng khoa học vững chắc, thiếu tính hệ thống, thiếu một chuẩn mực dẫn tới thiếu các khuynh hướng, trường phái phê bình đúng nghĩa, thiếu tính chiến đấu, thiếu tri ân, tri kỷ giữa sáng tác và phê bình... 
Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

 •   24/10/2023 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa. Phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người.
Phú Yên tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Phú Yên tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 •   28/09/2023 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/9/2023, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Chi Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Phú Yên tổ chức Giỗ tổ Sân khấu năm 2023 và Chương trình Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XIV.
Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới

Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới

 •   25/09/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Trong thời kỳ mới, cần có những giải pháp đồng bộ để phát huy nguồn lực văn hóa, tạo bước đột phá để đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

 •   22/08/2023 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức sâu sắc vai trò của văn học nghệ thuật, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc vun trồng, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân cách, đạo đức, trí tuệ bản lĩnh cho các thế hệ con người”. 
Bồi dưỡng nâng cao công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Bồi dưỡng nâng cao công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

 •   28/06/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 26 đến 30/6/2023, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Hội đồng lý luận phê bình, văn học - nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng với chủ đề “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ” cho gần 100 học viên thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương.
Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

 •   13/06/2023 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0
Nhìn vào lịch sử văn học nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam, sự xuất hiện của nghệ thuật đại chúng là một tiến trình đặc biệt của văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường; đòi hỏi cần có một tiếp cận tổng thể để nhận diện những đổi mới của văn học nghệ thuật, đồng thời có một định vị mới cho lý luận phê bình trong đời sống văn học nghệ thuật ngày nay.
Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 •   09/06/2023 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Toàn văn Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng số 448 từ, song hàm chứa một tư tưởng lớn về thi đua yêu nước. Văn bản với những lời ngắn, câu gọn mà vẫn bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua. Hơn thế, lời hiệu triệu này còn hàm chứa những thông điệp văn hóa sâu sắc và có giá trị vượt thời gian.
Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

 •   01/06/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Đạo đức nói chung là một phẩm chất cao quý nhất của con người, nói rộng ra là của xã hội loài người, kể từ thời cộng sản nguyên thủy, thời nô lệ, đến thời phong kiến, thời tư bản chủ nghĩa và thời xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tất nhiên, nội hàm của chuẩn mực của đạo đức qua các thời kỳ tuy có điểm tương đồng, nhưng không phải không có nhiều khác biệt.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Linh thiêng nguồn cội

Giỗ Tổ Hùng Vương - Linh thiêng nguồn cội

 •   25/04/2023 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 8828
 •   Phản hồi: 0
“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Câu ca ấy đã in sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt từ nhiều đời nay. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia để trở thành Di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để chúng ta tưởng nhớ về công ơn dựng nước của Vua Hùng, đồng thời thêm hiểu và tự hào về nguồn cội, về dân tộc và tổ tiên.
Khai mạc Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2023

Khai mạc Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2023

 •   21/04/2023 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Tối 20/4, tại Công viên Thanh thiếu niên (TP Tuy Hòa), Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” đã khai mạc. Đây là hoạt động do Sở TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Hội VHNT, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2023

Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2023

 •   10/04/2023 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Sau một tuần diễn ra sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí, ẩm thực, du lịch, Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2023 đã bế mạc vào tối 07/4.
Gìn giữ bản sắc Việt trong phát triển văn hóa

Gìn giữ bản sắc Việt trong phát triển văn hóa

 •   05/04/2023 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Đề cương về văn hóa Việt Nam do Đảng ta đề xướng năm 1943 đã nêu rõ 3 nguyên tắc trong phát triển văn hóa là “Dân tộc, khoa học, đại chúng”. 80 năm đã đi qua, những đòi hỏi trong thời kỳ hội nhập cũng như trong kỷ nguyên công nghệ số càng thấy rõ sự cần thiết của việc áp dụng sáng tạo các nguyên tắc này trong xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, tính đại chúng bao gồm việc nhân dân sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu văn hóa đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, là nhân tố quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển văn hóa tầm nhìn đến năm 2030 mà Chính phủ đã đề ra.
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

 •   30/03/2023 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị mà còn phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 59

Thành viên online: 1 (quantrivien)

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 56

Hôm nay: 4,156

Hôm qua: 6,499

Tháng hiện tại: 23,376

Tháng trước: 191,454

Tổng lượt truy cập: 5,858,727

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây