Đầu tư nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa

Đầu tư nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa

 •   31/05/2024 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển văn hóa đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, vai trò của các thiết chế văn hóa, đang ngày càng trở nên hết sức quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho người dân được hưởng thụ và sáng tạo văn hóa ngày một tốt hơn. Thực tiễn cho thấy việc đầu tư các nguồn lực để phát triển các thiết chế văn hóa đang là một yêu cầu cấp bách, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Phát triển văn hóa, con người Phú Yên toàn diện

Phát triển văn hóa, con người Phú Yên toàn diện

 •   28/05/2024 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả tích cực. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, văn hóa đã từng bước thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển KT-XH và con người Phú Yên.
Liên hoan “Tiếng hát cựu chiến binh” huyện Sơn Hòa năm 2024

Liên hoan “Tiếng hát cựu chiến binh” huyện Sơn Hòa năm 2024

 •   16/05/2024 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cựu chiến binh (CCB) và nhân dân, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và hướng tới chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Từ ngày 14 - 17/5/2024 Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Hòa tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Cựu chiến binh” với chủ đề “Vang mãi khác quân hành”.
Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và xây dựng thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa

Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và xây dựng thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa

 •   24/04/2024 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Quan điểm và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đã được triển khai ở nước ta khoảng 10 năm nay, nhưng đến nay, những mục tiêu cơ bản nhất của chiến lược này vẫn chưa “cán đích” . Cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây là một tín hiệu tích cực để chúng ta hy vọng nhiều hơn vào sự phát triển của các ngành công nghiệp quan trọng này.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Giá trị biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương - Giá trị biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

 •   19/04/2024 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dạng thức - hình thái độc đáo trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam từ xa xưa mà còn là biểu tượng văn hóa thiêng liêng của lòng yêu nước, được phát triển, nâng cao thành ý thức về tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam

Phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam

 •   19/03/2024 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) là một bộ phận hữu cơ của văn hóa quốc gia, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay. Trong gần 40 năm đổi, những thành tựu về bảo tồn và phát triển văn hóa các tộc người thiểu số ở Việt Nam là rất lớn, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho các chiến lược phát triển văn hoá dân tộc trong thời kỳ mới.
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

 •   04/03/2024 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” bên cạnh việc đề cập đến những nội dung cơ bản về sự phát triển của xã hội loài người; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; sự ra đời của Đảng Cộng sản; những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học… còn đề cập đến những vấn đề về phát triển văn hóa, con người. Cho tới nay, những tư tưởng, quan điểm đó vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc.
Những dấu ấn về Đảng lãnh đạo văn hóa qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những dấu ấn về Đảng lãnh đạo văn hóa qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   20/02/2024 11:40:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Trải qua các chặng lịch sử với nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế, Đảng đã làm tròn sứ mệnh là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa.
Văn hóa ngày Tết của người Việt

Văn hóa ngày Tết của người Việt

 •   07/02/2024 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Tết cổ truyền có ý nghĩa rất lớn đối với người Việt. Đây là dịp lễ quan trọng nhất, thể hiện sự tri ân với tổ tiên, gửi gắm những mong muốn cả vào quá khứ, hiện tại và tương lai. Tết chứa đựng những giá trị quan trọng nhất trong văn hoá của người Việt. Chính vì thế, Tết luôn được xem là thiêng liêng, là một nét sinh hoạt tinh thần không thể thiếu trong văn hoá Việt Nam.
Sáng tạo, khai thác hiệu quả các không gian văn hóa

Sáng tạo, khai thác hiệu quả các không gian văn hóa

 •   19/12/2023 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Không gian văn hóa được hiểu là những khu vực, môi trường có hoạt động văn hóa hoặc gắn với văn hóa. Trong thời kỳ hiện nay, các không gian văn hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy học tập, giao lưu, sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng. Tuy nhiên, việc bảo đảm, giữ gìn các không gian văn hóa đúng với mục tiêu, nhu cầu của đời sống hiện vẫn còn không ít bất cập, đòi hỏi cần có giải pháp tổng thể, phù hợp nhằm bảo đảm quyền sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân.
Tháp Nghinh Phong tiếp tục thắng giải Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới

Tháp Nghinh Phong tiếp tục thắng giải Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới

 •   30/11/2023 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Chiều 29/11, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT&DL Phú Yên cho biết vừa tiếp nhận công văn của Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thông tin chúc mừng: “Tháp Nghinh Phong của Phú Yên đã được Ban tổ chức World Travel Awards bình chọn giải thưởng World’s Leading City Monuments 2023” (Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023).
Khơi thông mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Khơi thông mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

 •   28/11/2023 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới là sứ mệnh vô cùng vẻ vang nhưng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng và phát triển văn hóa từ Trung ương tới cơ sở”, đồng thời “huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa”.
Để tiếp tục phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Để tiếp tục phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

 •   09/11/2023 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở những đánh giá trong các nghị quyết của Đảng và từ thực tiễn, có thể thấy, dù đã đồng hành với sự phát triển của văn học, nghệ thuật qua gần 50 năm sau ngày thống nhất đất nước nhưng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam đang đứng trước việc thiếu nền tảng khoa học vững chắc, thiếu tính hệ thống, thiếu một chuẩn mực dẫn tới thiếu các khuynh hướng, trường phái phê bình đúng nghĩa, thiếu tính chiến đấu, thiếu tri ân, tri kỷ giữa sáng tác và phê bình... 
Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

 •   24/10/2023 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa. Phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người.
Phú Yên tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Phú Yên tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 •   28/09/2023 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26/9/2023, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Chi Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Phú Yên tổ chức Giỗ tổ Sân khấu năm 2023 và Chương trình Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XIV.
Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới

Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới

 •   25/09/2023 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Trong thời kỳ mới, cần có những giải pháp đồng bộ để phát huy nguồn lực văn hóa, tạo bước đột phá để đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

 •   22/08/2023 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức sâu sắc vai trò của văn học nghệ thuật, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc vun trồng, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân cách, đạo đức, trí tuệ bản lĩnh cho các thế hệ con người”. 
Bồi dưỡng nâng cao công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Bồi dưỡng nâng cao công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

 •   28/06/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 26 đến 30/6/2023, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Hội đồng lý luận phê bình, văn học - nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng với chủ đề “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ” cho gần 100 học viên thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương.
Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

 •   13/06/2023 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 823
 •   Phản hồi: 0
Nhìn vào lịch sử văn học nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam, sự xuất hiện của nghệ thuật đại chúng là một tiến trình đặc biệt của văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường; đòi hỏi cần có một tiếp cận tổng thể để nhận diện những đổi mới của văn học nghệ thuật, đồng thời có một định vị mới cho lý luận phê bình trong đời sống văn học nghệ thuật ngày nay.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 55

Hôm nay: 16,965

Hôm qua: 17,852

Tháng hiện tại: 305,969

Tháng trước: 277,692

Tổng lượt truy cập: 6,792,365

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây