Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2022

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2022

 •   28/07/2022 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Tối 28/7, tại quảng trường Tháp Nghinh Phong (TP Tuy Hòa), Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2022 chính thức bắt đầu với lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo du khách và người dân trong tỉnh.
Văn nghệ sỹ đồng hành cùng công tác tuyên giáo và sự nghiệp xây dựng đất nước

Văn nghệ sỹ đồng hành cùng công tác tuyên giáo và sự nghiệp xây dựng đất nước

 •   03/07/2022 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Gần đây, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát, làm việc với Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và từng hội thành viên, làm việc với các tỉnh, thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng… về công tác văn hóa. Qua kết quả làm việc, khảo sát cho thấy nổi lên một số vấn đề như sau về công tác Hội và phát huy vai trò đội ngũ văn nghệ sỹ trong tham gia đồng hành cùng công tác tuyên giáo và sự nghiệp xây dựng đất nước:
Trách nhiệm cá nhân với cội nguồn lịch sử

Trách nhiệm cá nhân với cội nguồn lịch sử

 •   11/04/2022 08:43:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Với những giá trị nhân văn, nhân bản, độc đáo, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hướng về ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, mỗi người dân Việt Nam lại ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm cá nhân với Tổ quốc, non sông để tiếp tục kế tục sự nghiệp vĩ đại của cha anh, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Bàn về văn hóa chính trị

Bàn về văn hóa chính trị

 •   30/03/2022 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Là một bộ phận, một biểu hiện đặc biệt của văn hóa nhân loại và văn hóa quốc gia - dân tộc, văn hóa chính trị ngày càng có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người.
Chấn chỉnh những hiện tượng không phù hợp truyền thống văn hóa

Chấn chỉnh những hiện tượng không phù hợp truyền thống văn hóa

 •   28/03/2022 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ ngày thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khẳng định và tạo điều kiện để các dân tộc ở Việt Nam chung sống bình đẳng, có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, đến nay vẫn tồn tại một số hủ tục, tệ nạn mê tín dị đoan, hiện tượng không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc gây bức xúc trong  dư luận, đòi hỏi cần được điều chỉnh.
Khơi dậy năng lực nội sinh của dân tộc nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Khơi dậy năng lực nội sinh của dân tộc nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

 •   14/03/2022 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo xây dựng và phát huy sức mạnh của nền văn hóa và con người Việt Nam để đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh

 •   10/03/2022 11:31:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Nằm trong hệ thống di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, Mộ và đền thờ Lương Văn Chánh là công trình xây dựng, địa điểm gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Danh nhân Lương Văn Chánh. Việc gìn giữ, tôn tạo di tích này là trách nhiệm của cộng đồng, thể hiện lòng tri ân đối với bậc tiền nhân.
Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022

 •   07/03/2022 10:17:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Suy nghĩ về nhiệm vụ chấn hưng văn hóa dân tộc

Suy nghĩ về nhiệm vụ chấn hưng văn hóa dân tộc

 •   24/02/2022 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Trong bài viết “Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” in trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến vấn đề “chấn hưng văn hóa” dân tộc. Vậy vì sao phải chấn hưng văn hóa dân tộc và làm thế nào để chấn hưng văn hóa dân tộc?
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

 •   10/02/2022 08:47:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
(TGPY) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó quy định rõ tiêu chí ứng xử của các thành viên trong gia đình với nhau. 
Gìn giữ nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền

Gìn giữ nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền

 •   24/01/2022 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Trong các lễ, tiết của một năm âm lịch, Tết (tiết) Nguyên đán hay còn gọi là Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân và với toàn thể dân tộc bởi những giá trị, triết lý nhân văn, nhân bản cao đẹp mà ông cha đã sáng tạo, vun đắp, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ, trở thành điểm tựa, sức mạnh tinh thần giúp cá nhân, cộng đồng, dân tộc vượt qua những cam go, thử thách, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Phát huy giá trị văn hóa đạo đức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

 •   12/01/2022 08:34:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Giá trị văn hóa đạo đức là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc; đã soi sáng con đường giải phóng và phát triển đất nước, là một trong những nền tảng vững chắc để Đảng Cộng sản Việt Nam vạch ra đường lối và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ở từng thời kỳ cách mạng.
Gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc: Những “sứ giả thầm lặng” (bài 2)

Gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc: Những “sứ giả thầm lặng” (bài 2)

 •   06/01/2022 07:46:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Không chỉ đam mê nghiên cứu, khám phá, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một, ngày càng có nhiều bạn trẻ dù đang sinh sống, học tập ở nước ngoài nhưng vẫn tâm huyết, triển khai những ý tưởng, dự án, hoặc việc làm nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt với bạn bè các nước. Có thể coi đó là những nhịp cầu góp phần đưa văn hóa Việt không ngừng đi xa, ghi dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng quốc tế.
Nghiên cứu, sáng tạo từ di sản của cha ông (Bài 1)

Nghiên cứu, sáng tạo từ di sản của cha ông (Bài 1)

 •   03/01/2022 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Từ sở thích, đam mê tìm hiểu văn hóa truyền thống, ngày càng có nhiều người trẻ tham gia vào việc phục dựng, sáng tạo những giá trị văn hóa từ di sản của cha ông; tạo ra không ít dự án, sản phẩm thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Bằng giải pháp độc đáo, các nhóm nghiên cứu đưa nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật tưởng như đã thất truyền tới công chúng với những cách thức, diện mạo mới mẻ.
Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam nhằm từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam nhằm từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

 •   08/12/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIII là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Để đạt được mục tiêu đó, tại Đại hội XIII Đảng ta đã đưa ra nhiều định hướng. Một trong những định hướng mang tính đột phá là phát huy giá trị văn hóa Việt Nam. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của phát huy giá trị văn hóa trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nược giai đoạn hiện nay.
Bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội

Bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội

 •   08/12/2021 01:33:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, Việt Nam có một kho tàng vô cùng phong phú các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Kho tàng đó là nguồn tài nguyên nhân văn quý giá để các thế hệ hôm nay kế thừa, khai thác, phát huy phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân

Khát vọng dân tộc và sức mạnh của niềm tin nhân dân

 •   02/12/2021 12:09:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Khát vọng dân tộc có vai trò rất quan trọng, nó là động lực trung tâm tạo nên sức mạnh vô song cho dân tộc. Khát vọng dân tộc, nếu được định hướng và hình thành dựa trên những đường lối, chủ trương đúng đắn sẽ trở thành nguồn năng lượng nội sinh tiềm tàng và sống động cho toàn bộ quá trình phát triển. Khát vọng dân tộc thể hiện nhu cầu, ước vọng của đại đa số cộng đồng cư dân trong một quốc gia và nó chịu sự tác động bởi các điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 •   25/11/2021 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 1,432

Hôm qua: 1,477

Tháng hiện tại: 13,160

Tháng trước: 46,947

Tổng lượt truy cập: 3,144,096

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây