Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển

Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển

 •   09/06/2021 08:26:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
 Đưa tư duy văn hóa vào trong mỗi bước đi, mỗi quyết sách về kinh tế, chính trị, hoạt động xã hội, bảo đảm cho văn hóa được thể hiện rõ nét, ngang bằng với các trụ cột phát triển khác.
Phát huy giá trị văn hóa khơi dậy sức mạnh dân tộc, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển

Phát huy giá trị văn hóa khơi dậy sức mạnh dân tộc, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển

 •   04/04/2021 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Để phát huy sức mạnh của văn hoá phục vụ sự phát triển bền vững đất nước, nhất định phải quan tâm hơn nữa đến vị trí và vai trò của văn hoá. Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong lĩnh vực văn hoá là rất đáng kể, góp phần để nước ta có một vị thế vững chắc như hôm nay, tuy nhiên, so với mong muốn thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

 •   04/03/2021 10:42:06 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH)” năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu năm 2021, 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 88% thôn, buôn, khu phố được công nhận văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận văn hóa; 68% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021

 •   18/02/2021 02:03:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Phú Yên: Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Phú Yên: Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

 •   26/01/2021 07:47:18 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.
Văn hóa ẩm thực tại các lễ hội truyền thống

Văn hóa ẩm thực tại các lễ hội truyền thống

 •   12/01/2021 07:22:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Phú Yên có cả vùng núi, đồng bằng và vùng biển. Vì vậy, đời sống ẩm thực cũng rất đa dạng, phong phú, thể hiện nét văn hóa riêng biệt.
Những điểm nhấn về văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Những điểm nhấn về văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

 •   28/12/2020 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tầm nhìn đó, Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra nhiều quan điểm mới về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Lễ hội dân gian góp phần phát triển du lịch địa phương

Lễ hội dân gian góp phần phát triển du lịch địa phương

 •   15/11/2020 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Phú Yên xác định rõ chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa (đặc biệt là lễ hội dân gian) trên địa bàn.
Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta

 •   28/10/2020 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững, đưa quan điểm phát triển bền vững vào các nghị quyết và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô, đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn...
Phú Yên: Tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật năm 2020

Phú Yên: Tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật năm 2020

 •   26/10/2020 08:52:59 PM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/10/2020, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc cuộc triễn lãm ảnh nghệ thuật giao lưu năm 2020. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các tác giả có ảnh triễn lãm và các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh.
Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

 •   25/10/2020 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Về nội dung văn hóa trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng XIII, theo ông Phùng Hữu Phú, có lẽ lần đầu tiên trong văn kiện Đảng đề cập là phải tập trung xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia.
Sức mạnh và sức bền của thơ Tố Hữu

Sức mạnh và sức bền của thơ Tố Hữu

 •   05/10/2020 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Với một hành trình dài hơn 60 năm hoạt động cách mạng và sáng tạo thơ ca, Tố Hữu đã để lại một di sản văn chương vô giá. Không chỉ đủ sức bay cao, bay xa, vượt qua cuộc chuyển giao thế kỷ như nhà thơ Chế Lan Viên từng khẳng định, di sản thơ của Tố Hữu chắc chắn sẽ còn mãi cùng nhân dân, đất nước...
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Đạo lý kính già

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10: Đạo lý kính già

 •   30/09/2020 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay (1-10) là Ngày Quốc tế Người cao tuổi và cũng là ngày mở đầu của “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với chủ đề “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.
Mối quan hệ giữa nguồn lực nội sinh và ngoại sinh trong phát triển văn hóa

Mối quan hệ giữa nguồn lực nội sinh và ngoại sinh trong phát triển văn hóa

 •   26/08/2020 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, bài học về kết hợp sức mạnh nội sinh và ngoại sinh để tạo nên sức mạnh toàn dân tộc luôn được các thế hệ người Việt tiếp thu, bổ sung, phát triển. Trong tình hình mới, việc kết hợp, phát huy nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, trong đó có nguồn lực văn hóa đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nhận thức toàn diện và biện chứng hơn nữa.
Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

 •   05/08/2020 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng xuyên suốt về chăm lo xây dựng con người của Đảng ta là đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách.
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị

 •   31/07/2020 03:29:31 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngày 29/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 671-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:
Định hướng chính trị, tư tưởng cho hoạt động xuất bản

Định hướng chính trị, tư tưởng cho hoạt động xuất bản

 •   25/06/2020 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Xuất bản là một hoạt động thuộc lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa. Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản là vấn đề rất hệ trọng, bởi chỉ khi các cơ quan xuất bản được định hướng chính trị, tư tưởng đúng đắn, phát huy tốt vai trò của mình thì mới chỉ đạo, tổ chức hoạt động xuất bản phù hợp với tôn chỉ, mục đích và có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 8

Hôm nay: 1,129

Hôm qua: 2,248

Tháng hiện tại: 36,153

Tháng trước: 64,659

Tổng lượt truy cập: 2,765,391

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây