Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

 •   22/08/2023 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức sâu sắc vai trò của văn học nghệ thuật, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc vun trồng, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm nhân cách, đạo đức, trí tuệ bản lĩnh cho các thế hệ con người”. 
Bồi dưỡng nâng cao công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Bồi dưỡng nâng cao công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

 •   28/06/2023 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 26 đến 30/6/2023, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Hội đồng lý luận phê bình, văn học - nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng với chủ đề “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ” cho gần 100 học viên thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật ở Trung ương và một số địa phương.
Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

Sự phân hoá của văn học, nghệ thuật và vai trò mới của lý luận, phê bình nghệ thuật

 •   13/06/2023 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Nhìn vào lịch sử văn học nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam, sự xuất hiện của nghệ thuật đại chúng là một tiến trình đặc biệt của văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường; đòi hỏi cần có một tiếp cận tổng thể để nhận diện những đổi mới của văn học nghệ thuật, đồng thời có một định vị mới cho lý luận phê bình trong đời sống văn học nghệ thuật ngày nay.
Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 •   09/06/2023 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Toàn văn Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng số 448 từ, song hàm chứa một tư tưởng lớn về thi đua yêu nước. Văn bản với những lời ngắn, câu gọn mà vẫn bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua. Hơn thế, lời hiệu triệu này còn hàm chứa những thông điệp văn hóa sâu sắc và có giá trị vượt thời gian.
Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

 •   01/06/2023 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Đạo đức nói chung là một phẩm chất cao quý nhất của con người, nói rộng ra là của xã hội loài người, kể từ thời cộng sản nguyên thủy, thời nô lệ, đến thời phong kiến, thời tư bản chủ nghĩa và thời xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tất nhiên, nội hàm của chuẩn mực của đạo đức qua các thời kỳ tuy có điểm tương đồng, nhưng không phải không có nhiều khác biệt.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Linh thiêng nguồn cội

Giỗ Tổ Hùng Vương - Linh thiêng nguồn cội

 •   25/04/2023 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 8177
 •   Phản hồi: 0
“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Câu ca ấy đã in sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt từ nhiều đời nay. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia để trở thành Di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để chúng ta tưởng nhớ về công ơn dựng nước của Vua Hùng, đồng thời thêm hiểu và tự hào về nguồn cội, về dân tộc và tổ tiên.
Khai mạc Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2023

Khai mạc Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2023

 •   21/04/2023 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Tối 20/4, tại Công viên Thanh thiếu niên (TP Tuy Hòa), Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ VI năm 2023 với chủ đề “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” đã khai mạc. Đây là hoạt động do Sở TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Hội VHNT, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2023

Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2023

 •   10/04/2023 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Sau một tuần diễn ra sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí, ẩm thực, du lịch, Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2023 đã bế mạc vào tối 07/4.
Gìn giữ bản sắc Việt trong phát triển văn hóa

Gìn giữ bản sắc Việt trong phát triển văn hóa

 •   05/04/2023 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Đề cương về văn hóa Việt Nam do Đảng ta đề xướng năm 1943 đã nêu rõ 3 nguyên tắc trong phát triển văn hóa là “Dân tộc, khoa học, đại chúng”. 80 năm đã đi qua, những đòi hỏi trong thời kỳ hội nhập cũng như trong kỷ nguyên công nghệ số càng thấy rõ sự cần thiết của việc áp dụng sáng tạo các nguyên tắc này trong xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, tính đại chúng bao gồm việc nhân dân sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu văn hóa đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, là nhân tố quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển văn hóa tầm nhìn đến năm 2030 mà Chính phủ đã đề ra.
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

 •   30/03/2023 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị mà còn phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.
Phú Yên tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Phú Yên tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

 •   29/03/2023 07:56:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Kế thừa, phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Kế thừa, phát huy giá trị “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

 •   13/03/2023 08:03:57 AM
 •   Đã xem: 596
 •   Phản hồi: 0
“Đề cương về văn hóa Việt Nam” ra đời năm 1943 là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng, đối với kháng chiến, chỉ ra con đường vận động, phát triển của nền văn hóa mới Việt Nam.
Nhân lên những giá trị nhân văn của lễ hội

Nhân lên những giá trị nhân văn của lễ hội

 •   06/03/2023 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Lễ hội là sinh hoạt văn hóa tinh thần độc đáo, phản ánh truyền thống lịch sử và tâm thức, ước nguyện tốt đẹp của cộng đồng về tự nhiên, xã hội và cuộc sống con người. Trải qua những biến động, thăng trầm, những giá trị nhân văn của lễ hội luôn được phát huy, lan tỏa. Tuy nhiên, trước những tác động của bối cảnh mới, việc bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

 •   21/02/2023 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Về bản chất văn học, nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó luôn được các giai cấp sử dụng làm công cụ, phương tiện trong công tác tư tưởng.
Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943: Sức mạnh tư tưởng soi đường cho quốc dân đi

Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943: Sức mạnh tư tưởng soi đường cho quốc dân đi

 •   15/02/2023 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 510
 •   Phản hồi: 0
Bản Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh chấp bút là đường hướng chỉ đạo cho một cuộc cách mạng văn hóa theo quan niệm Macxit. Tám mươi năm đồng hành với những giai đoạn khác nhau của cuộc cách mạng giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đề cương văn hóa giống như một Cương lĩnh văn hóa của Đảng, đã chứng tỏ sức sống của nó trong cuộc cách mạng xã hội toàn diện, sâu sắc chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Nó thực sự trở thành sức mạnh tư tưởng soi đường cho quốc dân đi.
Nguyên tiêu gặp gỡ tri âm

Nguyên tiêu gặp gỡ tri âm

 •   07/02/2023 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Tối rằm tháng Giêng, trên đỉnh ngọn núi thơ giữa TP Tuy Hòa, tiếng trống khai hội thơ Nguyên tiêu Phú Yên lần thứ 43 xuân Quý Mão và ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 ngân vang dưới trăng xuân. Nhiều người yêu thơ xúc động trong khoảnh khắc này, khi hội thơ Nguyên tiêu trở lại sau 3 năm lỗi hẹn do dịch bệnh.
Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 43 xuân Quý Mão: Sẵn sàng khai hội dưới trăng rằm

Hội thơ Nguyên tiêu lần thứ 43 xuân Quý Mão: Sẵn sàng khai hội dưới trăng rằm

 •   06/02/2023 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Sau 3 năm lỗi hẹn với khán giả do đại dịch COVID-19, đêm rằm tháng Giêng này, hội thơ Nguyên tiêu truyền thống của Phú Yên sẽ tái ngộ những người yêu thi ca.
Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

 •   06/02/2023 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 777
 •   Phản hồi: 0
Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đó vừa như một mục tiêu chiến lược, vừa như một giải pháp chủ đạo, cốt yếu để thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thị xã Đông Hòa: Tưng bừng Lễ hội truyền thống sông nước Đà Nông lần thứ XIV năm 2023

Thị xã Đông Hòa: Tưng bừng Lễ hội truyền thống sông nước Đà Nông lần thứ XIV năm 2023

 •   01/02/2023 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Sáng 31/01/2023 (mùng 10 tháng Giêng), tại phường Hòa Hiệp Nam, UBND thị xã Đông Hòa tổ chức Lễ hội truyền thống sông nước Đà Nông lần thứ XIV năm 2023 sau 3 năm tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây