Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021)

 •   05/05/2021 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 1555
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương:
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

 •   27/04/2021 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động

 •   07/04/2021 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn Đề cương tuyên truyền. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 •   01/03/2021 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

 •   21/02/2021 07:41:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 – 6/3/2021). Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   24/01/2021 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng đăng tải toàn văn Tài liệu nói trên.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

 •   18/01/2021 07:24:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam(28/01/1941 – 28/01/2021). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

 •   14/12/2020 07:59:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 17/11/2020 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid -19, thiên tai và bão lũ xảy ra ở miền Trung để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020.
Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

 •   14/12/2020 07:36:00 PM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu tuyên truyền.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

 •   12/11/2020 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa biên soạn và ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương:
Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 •   11/11/2020 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 778
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

 •   28/10/2020 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

 •   26/10/2020 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tài liệu.
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

 •   20/10/2020 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
I. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM RA ĐỜI - BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN TATừ nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, thống trị nước ta, từng biến nước ta thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn thống trị, áp bức, bóc lột hết sức tàn bạo và tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt phong trào yêu nước và phong trào cách mạng của Nhân dân ta. Lúc này, tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

 •   21/09/2020 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2020)

 •   16/09/2020 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2020), Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

 •   14/09/2020 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 •   13/09/2020 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn. Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 9

Hôm nay: 1,142

Hôm qua: 2,248

Tháng hiện tại: 36,166

Tháng trước: 64,659

Tổng lượt truy cập: 2,765,404

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây