Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

 •   12/11/2020 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa biên soạn và ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương:
Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 •   11/11/2020 03:46:00 AM
 •   Đã xem: 1839
 •   Phản hồi: 0
Ngày 5/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

 •   28/10/2020 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

 •   26/10/2020 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tài liệu.
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

 •   20/10/2020 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
I. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM RA ĐỜI - BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN TATừ nửa cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, thống trị nước ta, từng biến nước ta thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn thống trị, áp bức, bóc lột hết sức tàn bạo và tìm mọi cách để đàn áp, dập tắt phong trào yêu nước và phong trào cách mạng của Nhân dân ta. Lúc này, tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

 •   21/09/2020 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020). Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2020)

 •   16/09/2020 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 832
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/9/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2020), Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

 •   14/09/2020 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 452
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 •   13/09/2020 10:09:00 PM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam biên soạn. Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 •   09/09/2020 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/8/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương. 
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

 •   27/08/2020 04:36:00 AM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 11/8/2020, Ban Dân vận Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng”. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương:
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

 •   23/07/2020 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/7/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 •   06/07/2020 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Để phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Trang thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền về sự kiện trên do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành: 
Đề cương tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý - 2020

Đề cương tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý - 2020

 •   31/03/2020 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 2096
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 25/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

 •   26/09/2019 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/9/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban bành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 47

Hôm nay: 12,349

Hôm qua: 11,396

Tháng hiện tại: 145,934

Tháng trước: 158,935

Tổng lượt truy cập: 6,354,638

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây