Tăng cường "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu"

Tăng cường "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu"

 •   17/07/2023 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Người tốt, việc tốt phải được tuyên truyền nhiều hơn, biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên nhiều hơn để tăng cường "nhân cái đẹp, dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực". Đấu tranh, lên án, bài trừ cái xấu là cần thiết, nhưng báo chí, truyền thông nếu tập trung quá nhiều cho việc phản ánh những cái xấu, cái tiêu cực thì vô tình đã để cho cái xấu, cái tiêu cực phủ bóng dư luận, lấn át cái tích cực, cái tốt đẹp vẫn đang diễn ra hằng ngày trong xã hội.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

 •   09/07/2023 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN giai đoạn hiện nay

 •   06/07/2023 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh hiện nay.
Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

 •   02/07/2023 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của V.I.Lê-nin về công tác xây dựng Đảng nói chung và về công tác kiểm tra, kiểm soát, kỷ luật đảng nói riêng. Lý luận về kiểm tra, kỷ luật đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, được Đảng ta vận dụng có hiệu quả trong suốt quá trình cách mạng.
Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng yếu tố văn hóa hiện đại của con người Phú Yên

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng yếu tố văn hóa hiện đại của con người Phú Yên

 •   28/06/2023 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 9041
 •   Phản hồi: 0
Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa có gốc rễ, được hun đúc qua những thăng trầm chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, làm nên Đất Nước “mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha”. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Bên cạnh những yếu tố văn hóa chung, thì mỗi dân tộc, mỗi vùng miền có những sắc thái văn hóa riêng, tạo nên bản sắc đặc trưng trong con người của mỗi vùng miền.
Phú Hòa: Khen thưởng công an xã đầu tiên hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chip

Phú Hòa: Khen thưởng công an xã đầu tiên hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chip

 •   15/06/2023 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2023, Công an huyện Phú Hòa tổ chức khen thưởng, biểu dương tập thể Công an xã Hòa Định Đông đã có thành tích xuất sắc đột xuất hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn.
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 •   12/06/2023 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiều kết quả nổi bật

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiều kết quả nổi bật

 •   11/06/2023 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Sau hai năm, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh được tiến hành nghiêm túc, phong phú, đa dạng, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; vận dụng các chuyên đề toàn khóa và hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Thành phố Tuy Hòa: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn

Thành phố Tuy Hòa: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn

 •   08/06/2023 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 07/6/2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tuy Hòa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Hội LHPN, Hội Đông y và Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo.
Tọa đàm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tọa đàm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   19/05/2023 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Tối ngày 19/5/2023 tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Chi đoàn Đồn Biên phòng Xuân Đài, Bộ đội Biên phòng Phú Yên tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Xuân Đài đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng  văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

 •   18/05/2023 09:04:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cả cuộc đời hiến dâng vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta di sản vô cùng to lớn và quý báu, trong đó có tư tưởng, đạo đức và tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng của Người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

 •   16/05/2023 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện nhằm tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới như Bác hằng mong muốn. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của tư tưởng đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.
Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh

Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh

 •   14/05/2023 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, tỏ rõ hồn cốt, bản sắc, nét riêng, là “Made in Việt Nam”. Vậy nên hiện nay, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện và khát vọng của Bác Hồ vĩ đại và của cả dân tộc, cần phải vun bồi văn hóa, đặc biệt là tu thân, rèn luyện theo văn hóa Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay

 •   12/05/2023 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0
Đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay là một vấn đề mang tính chiến lược, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt, vừa định hướng cho sự phát triển lâu dài trong công tác cán bộ, cũng như một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Người chỉ ra những hạn chế trong công tác huấn luyện cán bộ, nêu lên nội dung huấn luyện cần tập trung: “Huấn luyện nghề nghiệp, Huấn luyện chính trị, Huấn luyện văn hóa; Huấn luyện lý luận. Học lý luận, phải nghiên cứu công việc thực tế, kinh nghiệm thực tế….”
Cả đời Bác chăm lo cho hạnh phúc của Nhân dân

Cả đời Bác chăm lo cho hạnh phúc của Nhân dân

 •   08/05/2023 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh "chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"(1). Vì mục đích cao đẹp này mà Người đã phấn đấu từng phút, từng giây, đến cả quên ăn, quên ngủ, vào chốn hiểm nguy, hy sinh cả hạnh phúc riêng để mưu cầu hạnh phúc cho Nhân dân.
Một Cảnh sát khu vực trẻ nhiệt huyết, tận tụy

Một Cảnh sát khu vực trẻ nhiệt huyết, tận tụy

 •   04/05/2023 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 1378
 •   Phản hồi: 0
Mặc dù là một Cảnh sát khu vực trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng với niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thiếu uý Võ Tất Thiên - Cảnh sát khu vực, Công an phường 5, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên được cấp uỷ, chính quyền địa phương tín nhiệm, bà con yêu mến, tin cậy. Đặc biệt, anh còn vừa đạt giải Nhất cuộc thi viết chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Thành uỷ Tuy Hoà tổ chức.
Công an tỉnh Phú Yên tổ chức trao tặng Nhà tình nghĩa

Công an tỉnh Phú Yên tổ chức trao tặng Nhà tình nghĩa

 •   28/04/2023 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thấm nhuần sâu sắc truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, chiều ngày 27/4/2023, Công an tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần xăng dầu - dầu khí Phú Yên (PVOIL) và cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân tổ chức Lễ trao tặng Nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Sáu, 74 tuổi là thân nhân gia đình liệt sỹ ở thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân.
Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam

Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam

 •   24/04/2023 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt Nam đã xây dựng, bồi đắp, hun đúc nên các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp. Các giá trị đó đã làm nên cốt cách và bản sắc văn hóa; là nền móng, sức mạnh nội sinh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước độc lập, tự do, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

 •   21/04/2023 03:47:00 AM
 •   Đã xem: 1075
 •   Phản hồi: 0
Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định đại đoàn kết dân tộc là phương thức, là sức mạnh và là mục tiêu quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam. Với tư tưởng ấy, dân tộc Việt Nam đã giành được độc lập và xây dựng đất nước từng bước đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa, giá trị chính trị quý báu của Việt Nam trong thời đại mới.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây