Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 16 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 16 tháng 10

 •   15/10/2019 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
“Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.
Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 15 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 15 tháng 10

 •   14/10/2019 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
“Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949 - 15/10/2019): Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949 - 15/10/2019): Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

 •   13/10/2019 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, cán bộ và cấp ủy các cấp phải sâu sát với công việc và sâu sát với nhân dân, dựa vào nhân dân để kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Lời Bác dạy ngày này Năm xưa - Ngày 14 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này Năm xưa - Ngày 14 tháng 10

 •   13/10/2019 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
“Đức Giêsu hy sinh vì muốn loài người được tự do hạnh phúc, đồng bào ta cả lương cả giáo cũng vì tự do hạnh phúc cho toàn dân mà hy sinh phấn đấu”.
Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 11 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 11 tháng 10

 •   10/10/2019 08:23:00 PM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
“Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan”.
Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 10 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 10 tháng 10

 •   09/10/2019 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 899
 •   Phản hồi: 0
Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 09 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 09 tháng 10

 •   08/10/2019 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0
Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2019

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2019

 •   06/10/2019 09:24:55 PM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2019 tại thôn Thành An, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, với sự tham gia của 50 cán bộ Đoàn, Hội, đội ngũ y, bác sỹ trẻ đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Câu Lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Tây Hòa.
Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 07 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này năm xưa - Ngày 07 tháng 10

 •   06/10/2019 10:39:00 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
“Không phải đã hòa bình thì thỏa mãn mà còn phải đấu tranh phức tạp, gian khổ, lâu dài. Cách đấu tranh có thay đổi là đấu tranh trong hòa bình, mà đấu tranh trong hòa bình còn gian khổ phức tạp hơn thời kỳ chiến tranh”.
Lời Bác dạy ngày này Năm xưa - Ngày 04 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này Năm xưa - Ngày 04 tháng 10

 •   03/10/2019 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
“Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa”.
Lời Bác dạy ngày này Năm xưa - Ngày 03 tháng 10

Lời Bác dạy ngày này Năm xưa - Ngày 03 tháng 10

 •   02/10/2019 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
“Về mặt văn hóa, thì dù ai mù quáng đến mấy cũng phải thấy rằng chế độ xã hội chủ nghĩa của ta thắng lợi vẻ vang. Chúng ta có quyền tự hào, nhưng chúng ta không được tự mãn”.
Lựa chọn người tài đức - chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lựa chọn người tài đức - chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   30/09/2019 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Cứ đến dịp chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch lại rêu rao, xuyên tạc rằng: Việc lựa chọn, bầu vào các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước chỉ mang tính hình thức; chỉ người nhà các lãnh đạo mới được lựa chọn. Đại hội thực chất chỉ là việc củng cố, thâu tóm quyền lực của một số lãnh đạo... Đây là luận điệu xuyên tạc về công tác tổ chức cán bộ, nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.
Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc

Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc

 •   24/09/2019 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí vẫn là “nhiệm vụ cấp bách, phải giáo dục lại cán bộ, đảng viên và  nhân dân chúng ta”.
Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (20/9/1951)

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (20/9/1951)

 •   19/09/2019 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 317
 •   Phản hồi: 0
Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (20/9/1951)
Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Di chúc

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Di chúc

 •   17/09/2019 10:08:00 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, bản Di chúc kết tinh sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực học tập, rèn luyện thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh".
“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 •   15/09/2019 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ những năm đầu mới giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nhận thấy vấn đề cốt tử và lâu dài trong Đảng cần phải “Sửa đổi lối làm việc”, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ to lớn của cách mạng.
Giữ 'Liêm' - cái gốc của người cán bộ: Ngọc càng mài càng sáng (Bài 3)

Giữ 'Liêm' - cái gốc của người cán bộ: Ngọc càng mài càng sáng (Bài 3)

 •   11/09/2019 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Giữ "Liêm" trong cán bộ, đảng viên là yêu cầu đặt ra cho mỗi người trong sinh hoạt, nếp sống cũng như thừa hành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là quá trình tôi luyện lâu dài, đòi hỏi mỗi cá nhân tự ý thức để tự răn, tự rèn, để liêm khiết phải luôn là phẩm chất hàng đầu của người cán bộ.
Giữ 'Liêm' - cái gốc của người cán bộ: Rèn đức - giữ 'Liêm' (Bài 2)

Giữ 'Liêm' - cái gốc của người cán bộ: Rèn đức - giữ 'Liêm' (Bài 2)

 •   10/09/2019 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên luôn là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.
Giữ 'Liêm' - cái gốc của người cán bộ: Trọng trách và bổn phận (Bài 1)

Giữ 'Liêm' - cái gốc của người cán bộ: Trọng trách và bổn phận (Bài 1)

 •   09/09/2019 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
50 năm qua, khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Trong đó, gốc rễ là việc rèn rũa, tôi luyện đội ngũ cán bộ "liêm chính", là công bộc, chỗ dựa tin cậy của nhân dân. 

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 50

Hôm nay: 12,630

Hôm qua: 15,396

Tháng hiện tại: 176,741

Tháng trước: 158,935

Tổng lượt truy cập: 6,385,445

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây