“Những bông hoa trong vườn Bác”

“Những bông hoa trong vườn Bác”

 •   02/07/2019 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều địa phương đã có thêm những cách làm hay, sáng tạo, có nhiều mô hình thiết thực rất đáng ghi nhận, biểu dương.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng

 •   20/06/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với báo chí. Là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công việc viết báo và làm báo.
Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

 •   05/06/2019 02:51:00 AM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.
Sôi nổi Hội thi tìm hiểu về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sôi nổi Hội thi tìm hiểu về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   24/05/2019 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), chiều ngày 23/5/2019, Đoàn thanh niên Cụm thi đua Khối An ninh nhân dân (Công an tỉnh) tổ chức Hội thi tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với sự tham gia cổ vũ đông đảo của đoàn viên, hội viên các đơn vị.
Thành phố Tuy Hòa: Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thành phố Tuy Hòa: Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 •   22/05/2019 10:15:15 PM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 05 năm triển khai Kế hoạch số 69-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn, khu phố khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” theo Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Phú Yên: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phú Yên: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 •   21/05/2019 02:49:08 AM
 •   Đã xem: 499
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 21/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 •   16/05/2019 08:58:00 PM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0
Chiều 15/5, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (CCQT) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền

 •   15/05/2019 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người tiếp tục soi sáng việc nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhằm xây dựng “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Cổ vũ, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Cổ vũ, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong học và làm theo Bác

 •   15/05/2019 08:37:00 PM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0
Với gần 300 ảnh, tài liệu, Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Huyện Tây Hòa sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện Tây Hòa sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 •   09/05/2019 04:55:40 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/5/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 •   08/05/2019 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 388
 •   Phản hồi: 0
Ngày 8/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 năm thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.
Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 •   04/05/2019 12:52:33 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04/5/2019, tại Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đồng chủ trì Hội nghị.
Chị Nhị làm kinh tế giỏi

Chị Nhị làm kinh tế giỏi

 •   26/04/2019 03:03:26 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Xuất thân trong một gia đình khó khăn, đông anh chị em, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, sau khi kết hôn, chị Nguyễn Thị Nhị, sinh năm 1979 ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân phải cùng chồng đi làm thuê, làm mướn, thu nhập thấp lại không ổn định. Với khát khao phát triển kinh tế làm giàu trên mảnh đất quê hương, cộng với lợi thế đất đai nơi đây rộng, thuận lợi cho việc phát triển cây mía, vợ chồng chị được hai bên gia đình ủng hộ tạo điều kiện cho mảnh đất khoảng 3.000m2
Đạo đức và nêu gương về đạo đức như Hồ Chí Minh

Đạo đức và nêu gương về đạo đức như Hồ Chí Minh

 •   24/04/2019 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Điều này được thể hiện trước hết ở việc nói đi đôi với làm, nhất là đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Lựa chọn khâu đột phá để tổ chức thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lựa chọn khâu đột phá để tổ chức thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   17/04/2019 08:33:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương. 
Đoàn kết làm nên sức mạnh của Đảng!

Đoàn kết làm nên sức mạnh của Đảng!

 •   10/04/2019 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống cực kỳ quý báu đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc theo lời Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc là một trong những thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.  
Bí thư Chi bộ Khu phố 3 (phường 4, TP Tuy Hòa) hết lòng vì công việc

Bí thư Chi bộ Khu phố 3 (phường 4, TP Tuy Hòa) hết lòng vì công việc

 •   08/04/2019 09:42:20 PM
 •   Đã xem: 534
 •   Phản hồi: 0
Đã có không ít lần sau khi họp giao ban khu phố xong, Bí thư chi bộ Huỳnh Thị Kim Ánh cùng anh em cán bộ khu phố trực tiếp xuống địa bàn giải quyết ngay những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của dân. Đó là phong cách “Nói và Làm” của bà Ánh, tuổi đã ngoài 60 nhưng luôn tận tâm, tận tụy vì công việc được tổ chức phân công.
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau

 •   04/04/2019 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước, phản ánh tư tưởng, tình cảm, đạo đức và tâm hồn một người con ưu tú của dân tộc Việt; hiện thân tinh thần, tài năng và tâm hồn của người dân Việt; hiện thân của tinh thần yêu tự do tha thiết, bình dị mà vĩ đại, dân tộc mà thời đại. Đó là di sản bất hủ, đậm đà cốt cách dân tộc Việt và thời đại, “là sự thức tỉnh của nhân tâm, của trí tuệ, của dũng khí” Hồ Chí Minh gửi lại cho các thế hệ mai sau.

Các tin khác

iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 50

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 49

Hôm nay: 17,081

Hôm qua: 15,924

Tháng hiện tại: 268,721

Tháng trước: 277,692

Tổng lượt truy cập: 6,755,117

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây