Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Vla-đi-mia I-lích Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020): "TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA LÊNIN MÃI SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI"

Thứ hai - 20/04/2020 02:53 84 0
Vla-đi-mia I-lích Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực; người sáng lập nhà nước Xô viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Những đóng góp to lớn của Lênin
tai xuong
V.I. Lênin (1870-1924)

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản mà Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện tư tưởng, lý luận và thực tiễn hoạt động cách mạng.

Về di sản tư tưởng, lý luận, Lênin là người đã kế tục, bảo vệ và phát triển một cách xuất sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác trên các mặt triết học duy vật biện chứng, kinh tế chính trị học Mác-xít, chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện mới - điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Trong cuốn “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, Lênin đã kịch liệt phê phán sự xét lại về mặt triết học chủ nghĩa Mác để bảo vệ sự trong sáng, đúng đắn của chủ nghĩa Mác và phát triển những cơ sở triết học của chủ nghĩa Mác. Trong tác phẩm “Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” và những tác phẩm khác, Lênin đã phát triển kinh tế chính trị học Mác-xít và lý luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiện toàn những vấn đề cơ bản của triết học Mác-xít… Về những nguyên tắc tư tưởng và tổ chức đảng kiểu mới, Lênin đã trình bày rất rõ ràng, cụ thể và thuyết phục trong các tác phẩm “Làm gì” và “Một bước tiến hai bước lùi”…

Về thực tiễn, Lênin là người tích cực đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế vô sản trên những nguyên tắc và lập trường Mác-xít cho việc thành lập Quốc tế Cộng sản III với mục tiêu lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tập hợp mọi lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Lênin đã vận dụng sáng tạo những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác vào giải quyết mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Lênin đã phát triển vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mác thành vấn đề dân tộc và thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa; giải thích về mặt kinh tế - xã hội trong sự ra đời và phát triển của các dân tộc; đề ra những nguyên tắc có tính cương lĩnh của giai cấp vô sản về vấn đề dân tộc; coi phong trào giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; phê phán chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi cũng như chủ nghĩa sô vanh nước lớn. Khẩu hiệu của Mác ''Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại '' đã được Lênin phát triển thành ''Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!”.

Lênin là người Mác-xít đầu tiên vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô viết. Một trong những minh chứng cho sự phát triển hết sức sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện nước Nga của Lênin là đề ra Chính sách kinh tế mới (NEP).

Dưới ngọn cờ của Lênin, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã… Người còn là tấm gương sáng ngời về tinh thần cách mạng kiên trung, về ý chí quyết tâm giải phóng người lao động, về phẩm chất đạo đức cách mạng cao cả, về lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi nhân dân.

Vận dụng sáng tạo và kiên quyết bảo vệ sự trong sáng chủ nghĩa Mác - Lênin

Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã bắt gặp và cảm nhận sâu sắc tác phẩm Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Người sung sướng, ngồi một mình trong buồng mà nói to lên như đang nói trước quần chúng: ''Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!''. Từ đây, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành kim chỉ nam soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, vượt lên đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đảng ta cũng kiên quyết bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh chống mọi thủ đoạn xuyên tạc của kẻ thù, chống lại mọi biểu hiện xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thế giới ngày nay đã có nhiều biến đổi, nhưng cuộc đời hoạt động cách mạng của Lênin mãi là tấm gương sáng ngời để những người cộng sản chân chính trên toàn thế giới phấn đấu học tập, noi theo; tư tưởng, lý luận của Lênin vẫn sống mãi cùng thời gian, vẫn là ngọn cờ lý luận cách mạng soi sáng con đường giải phóng nhân dân lao động và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cho các dân tộc trên toàn thế giới.

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Lênin trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước. Đặc biệt, Đảng ta đang thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'… đó là những việc làm thiết thực nhất để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

Hồng Thái

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 49

Máy chủ tìm kiếm: 3

Khách viếng thăm: 46

Hôm nay: 1,789

Hôm qua: 2,108

Tháng hiện tại: 35,213

Tháng trước: 14,187

Tổng lượt truy cập: 2,514,017

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây