Đảng ủy Công anh tỉnh Phú Yên chuận bị tốt đại hội đảng các cấp

Thứ hai - 06/04/2020 22:30 142 0
Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cùng với lực lượng Công an nhân dân trong cả nước, thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã tích cực chuẩn bị chu đáo các nội dung, qui trình thực hiện tổ chức Đại hội, bảo đảm cho sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.          
2
Đại tá Nguyễn Nhất Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ( Thứ ba, từ phải sang) tặng hoa, chúc mừng BCH mới của Đảng bộ cơ sở phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, NK 2020- 2025 Ảnh: Nam An
Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, kế hoạch, Thông tri của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh cho biết: “Với chức năng là đơn vị tham mưu, chúng tôi đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nhất là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản liên quan cho các đồng chí  là cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy của công an các đơn vị, địa phương. Sau hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS), qua đó góp phần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp mình và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025”.
         
Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an Phú Yên luôn được quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu, nội dung chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện tốt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.
         
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi, đảng bộ trực thuộc. Để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, đảng ủy Công an tỉnh đã chọn Chi bộ cơ sở phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đến ngày 15/1/2020, hai chi, đảng bộ cơ sở này đã tổ chức đại hội thành công, đảm bảo đúng hướng dẫn, qui trình, quy định; kết quả bầu cử đạt số phiếu tập trung, bầu một lần đủ số lượng; đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Đại tá Mai Vĩnh Bình-  Trưởng phòng, Bí thư Đảng bộ cơ sở phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết: “Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại hội Đảng bộ cơ sở phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đề ra các chỉ tiêu và vạch ra nhiều giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
         
Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội điểm đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội chi, đảng bộ theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh. Đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc đã chuẩn bị xong nội dung văn kiện và công tác nhân sự, đăng ký thời gian tổ chức đại hội.
         
Để chuẩn bị thật tốt cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tiểu ban nội dung, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Hiện tại Tổ biên tập của Tiểu ban nội dung đã hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 3, chuẩn bị báo cáo cho Tỉnh ủy và Bộ Công an. Về Đề án nhân sự đã làm xong; đang tiến hành các bước tiếp theo, theo đúng qui định của Đảng, của Ngành. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy là công tác đặc biệt quan trọng nên được chuẩn bị hết sức chu đáo, tuân thủ các nguyên tắc của Đảng. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Song song với các mặt công tác trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; xây dựng phim phóng sự tài liệu, mở các chuyên mục, tiểu mục trên chương trình Phát thanh- Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc; chuyên trang Vì ANTQ trên báo Phú Yên, trang Thông tin điện tử Công an tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh cũng phát động đợt thi đua lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng gắn với phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND và 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, toàn thể CBCS tin tưởng Đại hội đại biểu đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng lực lượng Công an Phú Yên ngày càng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.  
                                                                            
Phương Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 12

Hôm nay: 1,523

Hôm qua: 2,108

Tháng hiện tại: 34,947

Tháng trước: 14,187

Tổng lượt truy cập: 2,513,751

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây