5 lời thề trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn sức mạnh to lớn

Thứ ba - 31/08/2021 21:51 86 0
Năm lời thề vừa là kim chỉ nam hành động, vừa là lương tâm, trách nhiệm, vừa là nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 52 năm qua.
4
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2021, Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Năm lời thề thiêng liêng trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc."

Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

"Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Anh hùng giải phóng nhân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân ta và nhân dân thế giới.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập, lãnh đạo mà còn là người Thầy vĩ đại. Một trong những nguồn sức mạnh to lớn giúp lực lượng Công an nhân dân vững vàng trước mọi thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, đó là năm lời thề thiêng liêng trước anh linh của Người.

1. Lời thề thiêng liêng: Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ngày 8/9/1969, Đảng Đoàn Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trụ sở số 15, Trần Bình Trọng, Hà Nội. Thay mặt toàn lực lượng Công an nhân dân đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xúc động đọc điếu văn, trong đó có năm lời thề thiêng liêng trước anh linh của Người thể hiện sự quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng tiến công của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Năm lời thề đó là:

1. Đem hết tinh thần, nghị lực và tính mệnh quyết thực hiện bằng được lời dạy của Bác; quyết tâm thực hiện bằng được lý tưởng vĩ đại và hoài bão cao cả của Bác là đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thực hiện một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh!

2. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Quyết đạp bằng mọi gian khổ, nguy nan, hy sinh đến giọt máu cuối cùng để góp phần tích cực nhất vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Toàn lực lượng Công an nhân dân nguyện đoàn kết chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn thành xuất sắc nhất mọi nhiệm vụ mà Bác và Đảng, Chính phủ và nhân dân đã giao phó.

3. Suốt đời phục vụ nhân dân không điều kiện, tuyệt đối tin tưởng ở nhân dân, tôn trọng và lễ độ với nhân dân, bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân coi đó là nguồn sức mạnh vô địch của mình.

4. Luôn luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, nêu cao lòng căm thù địch, kiên quyết đập tan mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các bọn phản cách mạng, bất kỳ dưới hình thức, thủ đoạn nào; kiên quyết giữ vững trật tự, an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống.

5. Ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm luôn trau dồi đạo đức phẩm chất cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ, đoàn kết hiệp đồng với các ngành; nâng cao tính tổ chức, kỷ luật, luôn luôn khiêm tốn; không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, văn hóa và khoa học kỹ thuật thành đội quân hùng mạnh xứng đáng là một công cụ chuyên chính sắc bén, tuyệt đối trung thành và tin cậy của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân, xứng đáng là một cột trụ vững chắc của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và xứng đáng với sự chăm sóc, dạy bảo của Bác (1).

Bản điếu văn được kết thúc bằng ý chí quyết tâm sắt đá: “Toàn lực lượng Công an nhân dân hãy xiết chặt hàng ngũ, dũng cảm tiến lên” (2).

2. Nguồn sức mạnh to lớn: Năm lời thề thiêng liêng trên đây là sự kết tinh những lời dạy ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân, mà nổi bật là Sáu điều dạy của Bác về tư cách người Công an cách mệnh, hòa quyện với tình cảm vô bờ bến của toàn thể cán bộ, chiến sỹ dành cho Người.

Chính vì thế, năm lời thề vừa là kim chỉ nam hành động, vừa là lương tâm, trách nhiệm, vừa là nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 52 năm qua. Mỗi khi đối diện với khó khăn, gian khổ, trước mũi súng của kẻ thù hay trước những cám dỗ đời thường, những lời thề thiêng liêng đó đã giúp cán bộ, chiến sỹ công an tiếp tục vững bước, giữ gìn phẩm chất cao quý người công an cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thực hiện lời thề thiêng liêng, lực lượng Công an nhân dân đã dốc sức, chung lòng cùng toàn dân, toàn quân đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đấu tranh làm thất bại “kế hoạch hậu chiến” và chiến tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch; giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác công an, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chiến lược bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần ổn định chính trị xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện rõ hơn vai trò nòng cốt xung kích, tuyến đầu, thực sự là: “Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội,” góp phần thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” (3).

Trong vận hội và thách thức thời gian tới, để tiếp tục phát huy nguồn sức mạnh to lớn từ năm lời thề thiêng liêng, lực lượng Công an nhân dân quyết tâm, thống nhất xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và cán bộ. Chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an nhân dân tập trung quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào các mặt công tác công an, trọng tâm là xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân: “Bản lĩnh vững vàng, công việc mẫn cán, nghiệp vụ tinh thông, điều lệnh mẫu mực, lối sống nhân văn”; nâng cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và thực hiện nhất quán phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”(4).

Toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên trên mọi khó khăn, gian khổ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19; giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu: “Vừa làm tốt nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; vừa thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, yên ổn lòng dân; vừa phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước” vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân"./.

(1), (2) Trích Điếu văn của Đảng đoàn Bộ Công an (năm 1969) do đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài liệu lưu tại Bảo tàng Công an nhân dân.
(3) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.40.
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1, tr.27.

T.L (TTXVN/Vietnam+)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây