Kết quả Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh năm 2021

Thứ ba - 09/11/2021 21:11 169 0
Trong điều kiện vừa quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch công tác, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BTGTU, ngày 22/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐUK, ngày 07/4/2021 về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh năm 2021. Ngay sau đó, ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi; Thông báo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Công văn 57-CV/BTGĐUK ngày 06/8/2021 về điều chỉnh thời điểm tổ chức Hội thi… phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
3
Ban Tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các thí sinh dự thi.
Trong 02 ngày (29, 30/10/2021) Hội thi đã diễn ra với không khí sôi động, nhiệt tình và cuốn hút nhưng cũng rất nghiêm túc, chỉn chu trong từng phần dự thi; sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, TCCSĐ, sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần tích cực cho sự thành công của Hội thi.

Nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền viên

Mục đích Hội thi là tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, qua Hội thi giúp các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền; tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền; tạo điều kiện cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Ngay sau khi nhận được các văn bản của Đảng ủy Khối, các cấp ủy, TCCSĐ đã nghiêm túc triển khai thực hiện, tổ chức thi, lựa chọn, giới thiệu thí sinh tham gia. Mặc dù, quỹ thời gian để hoàn thành việc chuẩn bị và giới thiệu, cử báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp cơ sở lên Đảng bộ Khối là không nhiều nhưng đã nhận được sự quan tâm, động viên, tích cực hưởng ứng của hầu hết các TCCS đảng trong Đảng bộ Khối. Qua đó, Hội thi đã thu hút hơn 40 TCCSĐ đăng ký tham dự cấp Đảng bộ Khối. Qua vòng xem xét hồ sơ, sơ tuyển, đánh giá đề cương, Ban Tổ chức Hội thi đã xem xét toàn diện và thống nhất lựa chọn 23 thí sinh có hồ sơ đảm bảo điều kiện để tham gia chung kết Hội thi cấp Đảng bộ Khối.

Trong 23 chuyên đề dự thi vòng chung kết, có 15 chuyên đề báo cáo về Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 04 chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; 02 chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII và 02 chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở.

Về xây dựng Đề cương, hầu hết được các thí sinh chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, chi tiết thể hiện được nội dung và hình thức theo yêu cầu; một số đề cương được xây dựng hết sức công phu, cẩn trọng và trình bày ấn tượng; slide trình chiếu, hình ảnh, âm thanh minh họa sinh động, lôi cuốn.

Phần thi Thuyết trình đã thực sự trở thành trung tâm của Hội thi, các thí sinh đã trình bày với phần kiến thức, nhận thức về chuyên đề của mình một cách vững vàng, có phương pháp báo cáo, kỹ năng tuyên truyền tốt; sử dụng các phương tiện, thiết bị hỗ trợ hiệu quả; trích dẫn thông tin, tài liệu, dẫn cứ khoa học, cập nhật số liệu gắn với thực tế, tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp logic, hợp lý; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc về đạo cụ, trang phục càng làm tăng thêm tính thuyết phục cho nội dung báo cáo của thí sinh.

Ngoài ra, hội thi lần này bên cạnh những báo cáo viên, tuyên truyền viên có kinh nghiệm phong phú, kiến thức, nhận thức về chuyên đề của mình còn có phong cách trình bày bản lĩnh, tự tin, nhất là trình bày về những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc; có sự tâm huyết, có tính thuyết phục, lôi cuốn người nghe; định hướng tư tưởng, liên hệ thực tiễn sinh động, phong phú. Đây là điều thật sự tốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng ở cơ sở.

Về phần trả lời câu hỏi, các thí sinh đã khẳng định được bản lĩnh, kiến thức, nắm chắc vấn đề của mình đối với nội dung mình trình bày; có sự nghiên cứu, bám sát sát nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ mình và cơ bản đã trả lời đúng, đủ nội dung, đáp ứng được yêu cầu của của Ban Giám khảo đề ra.

Ban Giám khảo Hội thi đã có sự nghiên cứu kỹ từng chuyên đề, theo dõi, phân tích, đánh giá sâu sắc, đặt câu hỏi mang tính gợi mở để làm rõ hơn vấn đề cũng như để thí sinh thể hiện được kiến thức của mình; chấm điểm công tâm, khách quan, đúng thực tế; Ban Tổ chức Hội thi, Tổ thư ký đã có sự chuẩn bị chu đáo, phân công nhiệm vụ cụ thể, hỗ trợ tốt cho các thí sinh.

Lan tỏa tích cực nội dung Nghị quyết

Hội thi đã thu hút nhiều thí sinh tham gia ở nhiều vị trí công tác khác nhau, với nhiều độ tuổi và kinh nghiệm khác nhau; tất cả đã đến và đồng hành cùng hội thi với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, đoàn kết, giao lưu, học tập.

Với đặc thù Hội thi năm nay là tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiều chuyên đề dự thi đã thể hiện sự nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết đại hội đảng các cấp kỹ lưỡng, tâm huyết, trích dẫn tài liệu công phu; nhiều bài đề ra được giải pháp gắn với thực tiễn, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như đổi mới trong việc lồng ghép những nội dung nghị quyết vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Điều đó cho thấy sự quan tâm, tinh thần, ý thức về học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về nghị quyết của Đảng một cách toàn diện và sâu rộng của các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên; thể được khát vọng, niềm tin của các đồng chí vào những chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp đã được nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Thành công của Hội thi lần này đã góp phần tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là dịp tốt để mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Kết quả qua các phần thi, 23/23 báo cáo viên, tuyên truyền viên đạt từ loại khá trở lên; Hội thi đã trao 10 giải khuyến khích, 02 giải ba, 01 giải nhì và đồng chí Huỳnh Thị Diệu Duyên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Phú Yên xuất sắc đạt giải nhất Hội thi; đồng thời, Hội thi đã lựa chọn, giới thiệu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, cử 01 đồng chí đại diện cho Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tham gia Hội thi cấp tỉnh vào cuối tháng 11/2021.

Thùy Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 56

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 54

Hôm nay: 15,780

Hôm qua: 16,965

Tháng hiện tại: 317,169

Tháng trước: 277,692

Tổng lượt truy cập: 6,803,565

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây