Phú Yên: Tổng kết hoạt động tham mưu công tác xây dựng Đảng năm 2019

Thứ năm - 16/01/2020 00:03 99 0
Ngày 15/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tham mưu công tác xây dựng Đảng năm 2019; phương hướng năm 2020. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
2
Quang cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Như Thắng, Phó Vụ trưởng vụ II, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; các cơ quan nội chính tỉnh; Thường trực và lãnh đạo các ban đảng, văn phòng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ, công chức các ban đảng Tỉnh ủy…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của các ban đảng Tỉnh ủy trong năm 2019. Bước vào năm 2020 với nhiều sự kiện lớn quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban đảng Tỉnh ủy tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao…

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Trong năm qua, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy trên từng lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh trong năm 2019, nổi bật như:   

Về lĩnh vực tuyên giáo: Đã kịp thời tham mưu tổ chức và chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương và các chương trình, nghị quyết, kết luận… của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai, thực hiện các chủ trương của Trung ương và các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; chủ động triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực: Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; nắm bắt dư luận xã hội; thông tin tư tưởng và khoa giáo…

 
Về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng: Đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết nhiều chủ trương, quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đáng chú ý là triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 53, 58 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tham mưu Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý năm 2019…

Về lĩnh vực kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu có trọng tâm, trọng điểm, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 577 tổ chức đảng; kiểm tra 158 đảng viên; giám sát chuyên đề 561 tổ chức đảng, 109 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 71 đảng viên; giải quyết khiếu nại 02 trường hợp...

 
Về lĩnh vực nội chính: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được tăng cường. Các ngành đã triển khai thực hiện 28 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại 47 cơ quan, đơn vị; đã ban hành kết luận 25 cuộc, qua đó, phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Tiến hành 28 cuộc kiểm tra về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại 49 cơ quan, đơn vị. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cho 64 cán bộ, công chức, nhằm tăng cường công tác phòng, ngừa tham nhũng. TAND 2 cấp thụ lý, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 05 vụ, 07 bị cáo liên quan đến tham nhũng, kinh tế….

Về công tác văn phòng: Đã tham mưu và phối hợp chuẩn bị tốt nội dung phục vụ 5 kỳ hội nghị Tỉnh ủy (thường kỳ và bất thường), 18 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy. Đã chủ trì và phối hợp tham mưu xây dựng, thẩm định, biên tập và ban hành hơn 230 văn bản các loại của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hơn 970 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy cụ thể hóa kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Từ tháng 6/2019 đến nay, đã phối hợp tham mưu tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trong năm, đã tiếp 180 lượt công dân, trong đó có một số vụ tập trung đông người; tiếp nhận, tham mưu xử lý 413 đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Về công tác dân vận: Ban dân vận các cấp đã tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019 và tham mưu sơ, tổng kết, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của trung ương về công tác dân vận. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được tăng cường…

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Thường trực các huyện, thành ủy đã tập trung đánh giá cụ thể những
việc đã làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu công tác xây dựng Đảng năm 2020...
img 7232
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tham mưu công tác xây dựng Đảng năm 2019
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tham mưu công tác xây dựng Đảng năm 2019; Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính cho 6 đồng chí; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 9 đồng chí.

Bá Vĩnh  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Máy chủ tìm kiếm: 2

Khách viếng thăm: 9

Hôm nay: 1,527

Hôm qua: 2,108

Tháng hiện tại: 34,951

Tháng trước: 14,187

Tổng lượt truy cập: 2,513,755

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây