Nghiên cứu, quán triệt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ nhật - 26/03/2023 21:00 383 0

Sáng 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (TC); Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chứcchạy quyền.

1
Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: MINH NGUYỆT

Dự hội nghị, đại biểu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các đoàn thể - chính trị xã hội tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy và truyền trực tuyến đến 10 điểm cầu cấp huyện, Đảng ủy khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và 63 điểm cầu cấp xã với gần 7.000 cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham dự.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, nhấn mạnh: Công tác PCTN, TC đã và đang được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước ta. Kết quả đó khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2
Đồng chí Nguyễn Thái Học giới thiệu những nội dung cơ bản cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: MINH NGUYỆT

Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương giới thiệu lý do vì sao tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách; về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; bố cục và những nội dung cơ bản, cốt lõi cũng như những điểm mới, ấn tượng của cuốn sách.

Theo đó, cuốn sách dày hơn 600 trang, 111 hình ảnh minh họa. Cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh PCTN, TC ở Việt Nam. Đây là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh PCTN, TC ở nước ta; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh PCTN, TC ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh PCTN, TC. Đồng thời, phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta - một tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân…

Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Cuốn sách ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ PCTN, TC trong tình hình mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đối với công tác PCTN, TC; nhiều quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo PCTN, TC đã được khẳng định, phát huy hiệu quả trên thực tế. Đồng thời đúc rút ra 8 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn PCTN, TC ở Việt Nam, đó là: Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; tăng cường kiểm soát quyền lực; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có chức năng PCTN, TC; gắn PCTN, TC với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các giải pháp PCTN, TC phải phù hợp với đặc điểm tình hình của Việt Nam.

3
Đồng chí Nguyễn Đình Phúc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản về Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: MINH NGUYỆT

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản về Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đây là một văn bản quan trọng của Đảng trong công tác cán bộ cũng như trong công tác PCTN, TC. Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động của Đảng ta về vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xác định công tác cán bộ có thể hình thành nên một loại quyền lực cần phải được kiểm soát, cùng với đó là chống các hành vi chạy chức, chạy quyền gắn liền với công tác cán bộ.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chỉ đạo, sau khi nghe nội dung cơ bản, cốt lõi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, chúng ta đã có được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi lớn, bao trùm được đặt ra ngay từ đầu bài viết tổng quan ở phần đầu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư: “Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC?”; đồng thời, chúng ta có thêm nhiều kiến thức quý báu để nhận diện đúng và rõ hơn về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về PCTN, TC; những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh PCTN, TC dưới sự lãnh đạo của Đảng; xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, ngay sau hội nghị này đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có liên hệ với công tác đấu tranh PCTN, TC của địa phương, đơn vị mình; nghiên cứu chỉ đạo đưa các nội dung này vào các kỳ sinh hoạt chi bộ. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn sự phát triển về nhận thức, lý luận của Đảng về PCTN, TC và mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC; gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh có kế hoạch thông tin tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dânĐề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định 205 của Bộ Chính trị và các quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách nói trên, nhất là quán triệt, vận dụng hiệu quả 8 bài học kinh nghiệm quý báu và triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Yên phải tập trung nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới… 

Cuốn sách được chia thành 3 phần

Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCYN, TC, tiêu cực ở Việt Nam” bao gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh PCTN, TC: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!" của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác PCTN, TC ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC từ năm 2013-2022; các phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, TC các năm 2014, 2018, 2020, 2022; kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm PCTN, TC từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ.

 

Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc gần 100 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, các chính khách, học giả nước ngoài về công tác PCTN, TC ở Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN, TC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.

 NGỌC DUNG/PYO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
iconlichcontac
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 44

Máy chủ tìm kiếm: 1

Khách viếng thăm: 43

Hôm nay: 12,298

Hôm qua: 15,396

Tháng hiện tại: 176,409

Tháng trước: 158,935

Tổng lượt truy cập: 6,385,113

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây